Zoekresultaten

242 resultaten voor geluksgevoel
242 resultaten voor geluksgevoel

Pagina 5 van 10

Het meest tevreden met een beetje overgewicht

Mensen met een gezonde leefstijl zijn gelukkiger en tevredener met hun leven dan anderen.

Artikelen

Vrijwilligerswerk en welzijn

Onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligerswerk en persoonlijk welzijn. Er is gekeken naar ervaren geluk en tevredenheid over eigen leven, sociale leven en psychische gezondheid.

Publicaties

Tijd besparen met RGS start

Hoe mooi zou het zijn: met een druk op de knop uw gegevens rechtstreeks uit uw financiële administratie verzenden naar het CBS om een vragenlijst in te vullen. Dit is nu mogelijk voor de...

Video's

Welzijn; tevredenheid, vertrouwen en participatie per kwartaal

Tevredenheid leven en financiële situatie, vertrouwen en participatie Marges

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

1 op 10 ouderen weinig participatie en laag vertrouwen

7 procent van alle 15-plussers participeert minder en heeft ook weinig vertrouwen in de medemens en instituties

Artikelen

CBS zoekt enthousiaste parttime interviewers

‘De leukste baan die er is!’, zeggen Mechtild Gabriëls en Kim Offermans.

Artikelen

CBS-Tegel voor datajournalistiek: hoge kwaliteit inzendingen

Op vrijdagmiddag 2 april jl. boog de jury van de CBS-Tegel voor datajournalistiek zich over 18 kwalitatief hoge inzendingen voor deze speciale jaarlijks uit te reiken prestigieuze journalistieke...

Artikelen

Wie weinig contacten heeft voelt zich niet altijd alleen

Zo’n 4 procent van de Nederlanders gaf in 2015 aan geen regelmatige contacten te hebben met familie, vrienden of buren.

Artikelen

Sentimenten over de samenleving en tevredenheid met het eigen leven

Webpublicatie over de samenhang tussen sentimenten van de Nederlandse bevolking over de samenleving en tevredenheid over eigen leven.

Publicaties

Een eerste druk van Ter Braak, bij het CBS!

In de oorlogsjaren is er literatuur gedrukt op de stencilmachine van het CBS. Verzetsliteratuur.

Overig

Caribisch Nederlandse eilanden hard getroffen door COVID-19 pandemie

Vandaag, 6 december 2021, verschijnt een nieuwe editie van ‘Trends in the Caribbean Netherlands’.

Artikelen

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties
Artikelen

Meeste geadopteerde volwassenen hadden een goede jeugd

Uit groot landelijk onderzoek onder geadopteerde volwassenen blijkt dat de meesten een gelukkige jeugd hebben gehad, en een goede band met de adoptieouders. Het mentale welzijn is gemiddeld lager dan...

Artikelen

Vermogen miljonairs in 2017 gemiddeld 3 miljoen euro

In 2017 telde Nederland 115 duizend miljonairshuishoudens. Gemiddeld beschikten zij over 3 miljoen euro vermogen, 55 keer zo hoog als dat van niet-miljonairs. Hun besteedbaar jaarinkomen is drie keer...

Artikelen

Definities

Wat is brede welvaart? Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de...

Overig

Leefsituatie kerkelijke gezindte en kerkbezoek 1999

Kerkelijke gezindte en kerksheid; leefsituatie

Cijfers

De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen

Dit rapport gaat over het onderlinge vertrouwen in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen

Dit rapport gaat over de sociale contacten in Heerlen. Zowel de positie van Heerlen ten opzichte van andere gemeenten als een vergelijking tussen twee deelgebieden worden beschreven. Dit is het...

Publicaties

‘Lokale bestuurders ontsnappen nooit aan de werkelijkheid’

Ze staat bekend als een verbinder pur sang, die gaat voor de inhoud. Authentiek en met een aversie tegen mannetjesmakerij. Sinds 2013 is Jantine Kriens voorzitter van de directieraad van de VNG. Ze...

Artikelen

Maatschappelijke participatie; contacten, kerkelijke gezindte 1997-2011

Maatschappelijke participatie. Sociale contacten,kerkelijke gezindte.

Cijfers

Mannen ervaren vaker positieve emoties dan vrouwen

Mannen ervaren vaker positieve emoties dan vrouwen: ze zijn vaker kalm en rustig, en ook vaker gelukkig. Vrouwen vinden het leven vaker zinvol.

Artikelen

HKU-CBS video Nederland in 20 cijfers

Deze video is een samenwerking tussen het CBS en de HKU. Als studieopdracht hebben HKU-studenten een video gemaakt op basis van gegevens uit Statline. De cijfers in de video zijn gecontroleerd door...

Video's