Zoekresultaten

2105 resultaten voor geld- en kapitaalmarkt
2105 resultaten voor geld- en kapitaalmarkt

Pagina 4 van 85

Meer geld naar gevangeniswezen en rechtspleging

In 2007 bedroegen de overheidsuitgaven aan openbare orde en veiligheid 11,3 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan in 2006.

Artikelen

Pensioenaanspraken; Geld van nu voor later

Dit rapport beschrijft de pensioenaansprakenstatistiek van het CBS.

Publicaties
Artikelen

Scholen houden opnieuw minder geld over

Onderwijsinstellingen hielden in 2009 in totaal 127 miljoen euro over. Het financiële overschot van scholen is de laatste jaren echter steeds kleiner geworden.

Artikelen

Zorgverzekering

Tot en met 2005: verzekering tegen ziektekosten welke is opgesplitst in een collectief en een particulier deel. Het collectieve deel is gebaseerd op de Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene wet...

Overig

Werknemers leggen minder geld opzij voor levensloopregeling

In 2007 hebben werknemers 840 miljoen euro ingelegd op hun levenslooprekening of -verzekering. Dat was 70 miljoen euro minder dan in 2006.

Artikelen

Uitkeringen sociale voorzieningen in geld licht gestegen

De uitgaven aan sociale voorzieningen in geld bedroegen 11,2 miljard euro in 2005. Dit was 2,2 procent meer dan in 2004.

Artikelen

Belastingen op productie en invoer

Verplichte betalingen om niet, in geld of in natura, die door de overheid of door de instellingen van de Europese Unie worden opgelegd in verband met de productie of de invoer van goederen en...

Overig

Beursbedrijven keren aandeelhouders fors minder geld uit

In de eerste drie kwartalen van 2009 hebben Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ongeveer 8,6 miljard euro aan dividend overgemaakt naar hun aandeelhouders. Daarnaast hebben zij voor bijna 1 miljard...

Artikelen

Banken parkeren veel geld bij de centrale bank

Nederlandse banken hadden aan het eind van het vierde kwartaal van 2011 per saldo 178 miljard euro geparkeerd staan bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB had dit geld op haar beurt weer uitstaan bij...

Artikelen

Nederlander geeft meer geld uit in de VS

De reisbestedingen van Nederlanders bedroegen in het tweede kwartaal 3,5 miljard euro, een toename van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. De uitgaven in de VS stegen met ruim een derde. Niet...

Artikelen

Teveel aan CO2- uitstoot kost energiebedrijven minder geld

Door een toename van de elektriciteitsproductie hebben energiebedrijven in 2009 meer CO2 uitgestoten dan in 2008. Om de emissies af te dekken, moesten de energiebedrijven emissierechten bijkopen.

Artikelen

Huishoudens besteden steeds minder geld aan nieuwe auto's

Consumenten geven steeds minder geld uit aan nieuwe personenauto’s. Het totale wagenpark groeit weliswaar nog altijd, maar zowel nieuwe als tweedehands leasewagens maken hier een steeds groter deel...

Artikelen

Bijzondere financiële instellingen (BFI’s)

Een in Nederland gevestigd onderdeel van een buitenlandse ondernemingengroep, waarin vanuit het buitenland financiële middelen bijeen worden gebracht en die, voor eigen rekening, in het buitenland...

Overig

bedrijven geven steeds meer R&D geld uit in het buitenland

In 2013 gaven bedrijven in Nederland 8 procent meer geld uit aan Research en Development (R&D) in het buitenland dan een jaar eerder. Dit is een toename van ruim 100 miljoen euro naar 1,6 miljard...

Artikelen

Bijna een kwart van de allochtonen maakt geld over naar het buitenland

Bijna een kwart van de allochtone huishoudens zegt in 2006 geld te hebben overgemaakt naar het buitenland, voornamelijk naar ouders, familieleden of vrienden.

Artikelen

Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2021

In deze tabel vindt u van tien akkerbouw gewassen de laatste gegevens zoals ze gelden volgens de voorlopige oogstraming 2021.

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020

Beschrijving van de ontwikkeling in de afgelopen ruim twintig jaar van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen.

Publicaties

Financieringsmonitor 2021

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën

Cijfers

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

Roken, alcohol, lengte en gewicht, anticonceptiepil Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

Cijfers

Consumentenvertrouwen; persoonskenmerken

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van personen

Cijfers

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen naar regionale kenmerken

Cijfers