Zoekresultaten

2105 resultaten voor geld- en kapitaalmarkt
2105 resultaten voor geld- en kapitaalmarkt

Pagina 3 van 85

Ziekenfondswet (ZFW)

Per 1 januari 2006 buiten werking gestelde wet die tot doel had om personen met een inkomen beneden de loongrens te verzekeren van een goede geneeskundige verzorging. De wet gaf geen recht op geld,...

Overig

Hoe betalen wij voor de zorg?

Hoe worden de uitgaven aan zorg en welzijn gefinancierd? En door wie?

Publicaties

Obligaties; standen en beroep op de kapitaalmarkt 2007-2016

Obligaties; standen en beroep op de kapitaalmarkt. Obligaties op de Amsterdamse Effectenbeurs.

Cijfers

Beroep op de Nederlandse kapitaalmarkt via Euronext Amsterdam 1999-2016

Beroep op aandelen- en obligatiemarkt door overheid, financiële instellingen en ondernemingen, uitgifte pand-, bank- en spaarbrieven.

Cijfers

Bruto-uurloon

Het bruto-maandloon gedeeld door 1/12 van de jaarlijkse arbeidsduur. Dit is het uurloon dat zou gelden als per maand een evenredig deel van adv-, vakantie- en feestdagen, waarop werknemers recht...

Overig

Bedrijfstakpensioenfonds

Een in een bedrijfstak werkend fonds waarin gelden bijeengebracht worden ter verzekering van de pensioenen van personen die in die bedrijfstak werkzaam zijn (de fondsen vallende onder art. 1, punt b...

Overig

Meer geld voor bibliotheken

In 2007 gaven rijk, provincies en gemeenten 633 miljoen euro uit aan bibliotheken. Dat is 6 procent meer dan in 2006 en 50 procent meer dan in 1999.

Artikelen

Financiële transacties

Veranderingen in diverse typen vorderingen op en schulden aan andere sectoren en het buitenland. In het algemeen worden veranderingen in vorderingen respectievelijk schulden gemeten als het verschil...

Overig
Artikelen
Artikelen

Doorlopend krediet

Kredietvorm waarbij met de kredietnemer wordt overeengekomen tot welk bedrag (limietbedrag) deze naar behoefte geld kan opnemen. De kredietnemer lost periodiek een (vast) bedrag af en de rente die...

Overig

Scholen houden minder geld over

Onderwijsinstellingen hielden in 2008 minder geld over dan in 2007. De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs behaalden voor het eerst in tien jaar zelfs een negatief resultaat.

Artikelen
Artikelen

MKB'ers kunnen moeilijker geld lenen

Ruim de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zegt in 2010 meer moeite te hebben gehad om een banklening te krijgen dan in 2007.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Geld maakt nog geen Nederlander

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen
Cijfers

Uitkeringen wettelijke sociale verzekering

Inkomensoverdrachten in geld of in natura, die door wettelijk sociale verzekeringsinstellingen aan personen of huishoudens worden toegekend om de financiële lasten te verlichten die voortvloeien uit...

Overig

Financieringsmaatschappij

Een instelling die de volgende activiteiten verricht: - verstrekken van kredieten onder meer door geldleningen, krediet bij huurkoop- en afbetalingstransacties, doorlopend geld- en goederenkrediet...

Overig

Consument in 2003 voorzichtig met geld

In 2003 is er ruim 30 procent meer gespaard dan een jaar eerder. Daarnaast is het bedrag dat consumenten leenden voor consumptieve doeleinden in 2003 nauwelijks hoger dan in 2002. De roodstand op...

Artikelen
Artikelen

Overheden besteden meer geld aan sport

In 2008 hebben de gemeenten, provincies en het Rijk bijna 1,5 miljard euro uitgegeven aan sport. Zij hebben in dat jaar bijna 0,4 miljard euro ontvangen, bijvoorbeeld voor de huur van...

Artikelen
Artikelen