Zoekresultaten

4567 resultaten voor geestelijke gezondheid
4567 resultaten voor geestelijke gezondheid

Pagina 4 van 183

Kwartaalcijfers over gezondheid met tijdreeksmodellen

Het schatten van kwartaalcijfers over de gezondheid in Nederland tijdens de Covid-19 pandemie met structurele tijdreeksmodellen.

Artikelen

Psychische gezondheid in Nederland

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Cijfers

Verzorgingshuis

Woonvoorziening voor verzorging en begeleiding in een beschutte woonomgeving (24-uursverblijf) van ouderen met lichamelijke en geestelijke problemen en verminderde zelfredzaamheid.

Overig

Leefstijl; persoonskenmerken

Roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, mantelzorg geven

Cijfers

Gezonde levensverwachting; inkomensklasse

Levensverwachting, gezonde levensverwachting, inkomensklasse Gezonde levensverwachting, beperkingen, aandoeningen, inkomen

Cijfers

Gezondheid bewoners aandachtswijken iets vooruit

De gezondheidstoestand en leefstijl van mensen in aandachtswijken is minder goed dan daar buiten. De geestelijke gezondheid en de ervaren gezondheid verbeterden er de laatste jaren echter wel en het...

Artikelen

Gezonde levensverwachting:2001-2009

Gezonde levensverwachting ervaren gezondheid, ziektes, MHI, beperkingen

Cijfers

Levensverwachting: sterftekansen inkomen en welvaart

Deze tabel bevat de voorwaardelijke sterftekansen die zijn gebruikt bij het schatten van de cijfers over gezonde levensverwachting naar inkomen en welvaart.

Cijfers

Gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking

Gezondheidsbeleving, lichaamslengte, overgewicht, gezondheidsklachten, beperkingen, psycho - sociale klachten naar geslacht, verzekeringsvorm,

Cijfers

Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht

Het CBS verzamelt informatie over geestelijke ongezondheid. Zij doet dit met behulp van de gezondheidsenquête die deel uitmaakt van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Sinds 2001 zijn in...

Artikelen

Gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.

Publicaties

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Cijfers

Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie 2016

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Cijfers

Ervaren impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl

De tabel bevat cijfers over de ervaren impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid en leefstijl.

Cijfers

Sterke groei geestelijke gezondheidszorg

Steeds meer mensen maken gebruik van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In de jaren 2000–2007 nam het volume van de GGZ met gemiddeld 6,4 procent per jaar toe.

Artikelen

Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl

Wat was naar eigen zeggen de impact van Corona en de bijbehorende maatregelen op de mentale gezondheid en de leefstijl van de Nederlanders? Bij hoeveel mensen was deze positief, bij hoeveel was deze...

Publicaties

Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie, 2013

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Cijfers

Rapportage Integratie en Samenleven 2022

CBS-publicatie met cijfers over integratie van mensen van verschillende herkomstgroepen op gebied van bevolking, wonen, onderwijs, sociaaleconomische positie, criminaliteit, gezondheid, sociale en...

Publicaties

Tabel leefstijl, 2021

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2021.

Cijfers

Letselschaderecht

Deel van het verbintenissenrecht, dat regelt hoe moet worden omgegaan met lichamelijk en geestelijk (immaterieel) letsel dat een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeluk betrokken is of...

Overig

Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021, ingedeeld in decielen. Door vergelijking van de waarde van...

Publicaties

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen

Cijfers

Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Wet die als doel heeft om aangepaste werkgelegenheid te scheppen voor mensen die, hoewel zij tot werken in staat zijn, als gevolg van lichamelijke en/of geestelijke tekortkomingen er niet in slagen...

Overig

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Cijfers