Zoekresultaten

4575 resultaten voor geestelijke gezondheid
4575 resultaten voor geestelijke gezondheid

Pagina 3 van 183

Gezondheid en welzijn

Archief publicaties Gezondheid en welzijn

Overig
Overig

Reparatie methodebreuken tijdreeksen gezondheid

Het belangrijkste probleem van de lange tijdreeks van gezonde levensverwachting was dat de tijdreeks met gezondheidsdata gecorrigeerd diende te worden voor gevolgen van de wijzigingen in de enquête...

Overig

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de...

Cijfers
Overig

Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016

Drie indicatoren voor gezondheid gebaseerd op zorgkosten en/of medicijngebruik zijn vergeleken met gegevens over gezondheid en aandoeningen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit...

Cijfers

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de...

Cijfers

De gezonde levensverwachting naar sociaaleconomische status

In deze nota staat beschreven hoe de gezonde levensverwachting naar sociaaleconomische status wordt geschat op basis van de demografische gegevens en de gezondheidsdata. Tevens worden de varianties...

Overig

Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting

Methodologische toelichting behorend bij de productiestatistieken Gezondheids- en Welzijnszorg.

Overig

Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017

Sgin: Seksuele gezondheid in Nederland, 2017

Overig

Gezonde levensverwachting; opleiding; 1997/2000 - 2011/2014

Gezonde levensverwachting, opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, ervaren (geestelijke) gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes

Cijfers

Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau; 2011/2014 – 2015/2018

Gezonde levensverwachting, opleidingsniveau, , ervaren (geestelijke) gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, sterftekans

Cijfers

Lange tijdreeksen gezonde levensverwachting. Beschikbaarheid van enquêtedata gezondheidsindicatoren

De levensverwachting in Nederland is sterk toegenomen de laatste honderd jaar. Terwijl de levensverwachting voor vrouwen bij de geboorte honderd jaar geleden nog circa 54 jaar was, bedraagt deze nu...

Overig

Voorlopige voogdij (justitiële kinderbescherming)

Situatie waarbij de kinderrechter de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van een minderjarige voorlopig overdraagt aan een Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling voor...

Overig

Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg met indexcijfers, 2015=100

Cijfers

De gezonde levensverwachting in de periode 1981-2007

In deze nota wordt de gezonde levensverwachting (GLV) berekend voor de periode 1981–2007. Op 21 oktober 2009 is een iets verbeterde versie van deze nota geplaatst.

Overig

Internationale Statistische Classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen

Het codestelstel dat het CBS hanteert om de gemelde doodsoorzaken te coderen. Dit codestelsel is opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Overig

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2021

De tabel bevat gegevens over suïcide in de regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer. Het betreft voorlopige cijfers van...

Cijfers

Revisie van de vragen over medische consumptie in POLS-Gezondheid vanaf 2010

Rapport van de Adviescommissie Revisie Medische Consumptie. Het CBS verzamelt al bijna drie decennia lang enquêtegegevens over het gebruik van de gezondheidszorg, zoals het aantal huisartscontacten,...

Overig

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Arbeidsongevallen werknemers, verzuim na ongeval geslacht, leeftijd, lichamelijk en geestelijk letsel

Cijfers

Personen met verward gedrag in politieregistraties, 2017-2021

Kenmerken van (een selectie van) personen die met verward gedrag in politieregistraties voorkomen naar type incident en jaar in de periode 2017 tot en met 2021. Lees voor gebruik de toelichting.

Cijfers

Gezondheidsmonitor: Onderzoek naar de gezondheid en de gezondheidsbeleving van burgers op landelijk en lokaal niveau

In 2012 wordt een landelijk gezondheidsonderzoek uitgevoerd. In totaal krijgen zo’n 700 duizend inwoners van Nederland een vragenlijst van het CBS of van de GGD.

Overig