Zoekresultaten

4575 resultaten voor geestelijke gezondheid
4575 resultaten voor geestelijke gezondheid

Pagina 2 van 183

Vier grootste zorgsectoren boekten 12 procent hoger resultaat in 2021

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren samen nam in 2021 ten opzichte van een jaar eerder met 12 procent toe. Dat komt neer op een toename van 152 miljoen euro.

Artikelen

Verkenning Energietransitie en Gezondheid

Verkennend onderzoek naar verbanden tussen energietransitie en gezondheid

Artikelen

Hoe staat het met de gezondheid van de bevolking?

De gezondheid- en welzijnssituatie van onze bevolking hangt af van veel factoren, zoals de leeftijd en of iemand een ziekte heeft, maar bijvoorbeeld ook of iemand rookt of drinkt.

FAQ's

Geestelijke gezondheidszorg; een methode voor het bepalen van volume- en prijsontwikkelingen

In dit rapport wordt een methode beschreven waarmee de waardeontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg worden opgesplitst in een volume- en een prijsdeel.

Overig

Gezondheid, welzijn, en leefstijl op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Beperkingen, aandoeningen, medicatie, welzijn en leefstijl, 2021.

Cijfers

Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt

In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit percentage is sinds 2001, het jaar waarin het CBS begon met de monitoring van de...

Artikelen

Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2021

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Cijfers

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

Geluk, tevredenheid met het leven, met werk, met dagelijkse bezigheden Ervaren gezondheid, ervaren belemmering, roken

Cijfers

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht

Cijfers

Resultaat vier grootste zorgsectoren met meer dan een kwart toegenomen

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren nam in 2020 ten opzichte van een jaar eerder met 26 procent toe.

Artikelen

Emancipatiemonitor 2022

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Publicaties

Gezond of zeer gezond

Hiervan is sprake als een persoon van zichzelf aangeeft een goede of zeer goede gezondheid te hebben.

Overig

Meeste jongeren ervaren goede gezondheid

De overgrote meerderheid van de jongeren van 4 tot 25 jaar ervoer hun gezondheid in 2019-2020 als goed of zeer goed. Jongeren vanaf 12 jaar met overgewicht zijn wel minder vaak positief over hun...

Artikelen

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Geestelijke gezondheid en arbeidsmarkt in 2001-2003 en 2007-2009 (gemiddelden) (Engelstalig)

Maatwerktabellen over geestelijke gezondheid en arbeidsmarkt in 2001-2003 en 2007-2009 (gemiddelden). Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gegevens zijn op aanvraag...

Cijfers

Jongvolwassenen voor het eerst lager persoonlijk welzijn dan 25-plussers

In 2021 daalde bij jongvolwassenen het aandeel met hoog persoonlijk welzijn. Hierdoor hadden zij voor het eerst minder vaak een hoog welzijn dan 25-plussers. Het persoonlijk welzijn nam het meest af...

Artikelen

Sector zorg en welzijn (AZW-programma) en bedrijfstak Q Gezondheids- en welzijnszorg (CBS)

Op het reguliere CBS StatLine publiceert het CBS cijfers over de arbeidsmarkt zoals banen, werkgelegenheid, verzuim, en vacatures per bedrijfstak.

Overig

Gezondheid en welzijn

Microdatabestanden van CBS, thema Gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

Archief artikelen Gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

Archief maatwerk Gezondheid en welzijn

Overig

Gezondheid en welzijn

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema gezondheid en welzijn

Overig