Zoekresultaten

82 resultaten voor gedetineerden
82 resultaten voor gedetineerden

Pagina 3 van 4

Artikelen
Artikelen

Penitentiaire inrichtingen; omvang v.h. personeel op de peildatum 1994-2012

Omvang personeel van de penitentiaire inrichtingen op 30 september per functiecategorie, type inrichting en geslacht.

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003

Capaciteit van de penitentiaire inrichtingen per type inrichting. Inrichting

Cijfers

Overheid; overheidsconsumptie naar functie 1995 - 2012

Overheidsconsumptie per subsector naar COFOG-functies (beleidsterreinen).

Cijfers

Personeel penitentiaire inrichtingen; functie, geslacht (2012-2016)

Personeel, lijnmanagement, uitvoering, bedrijfsvoering Geslacht, functie

Cijfers

Overheidsconsumptie; functies, sectoren 1995-2016

Overheidsconsumptie per subsector naar beleidsterreinen (COFOG). Algemeen bestuur, defensie, gezondheidszorg, onderwijs, soc. bescherming.

Cijfers

Inzicht in delinquent gedrag begon bij het jonge CBS

In 1896 ging de departementale Gerechtelijke statistiek op de schop. Dat gebeurde op advies van de Centrale Commissie voor de Statistiek (1892). Met veel nieuw tabelwerk hoopte men meer te leren over...

Artikelen

Onverzekerden tegen ziektekosten; 1995-2005

Administratieve bevolking, verzekerden tegen ziektekosten, ziekenfonds - , particuliere- en publiekrechtelijke verzekerden en onverzekerden.

Cijfers

Spoorloos veroordeelden: haalbaarheidsstudie, 1998-2017

Spoorloos veroordeelden, een haalbaarheidsstudie naar kenmerken over demografie, werk en uitkering, 1998 - 2017

Cijfers

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland, 2013

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Cijfers

Overheiduitgaven; naar functies 1995-2016

Uitgaven van de overheid per transactie, ingedeeld naar COFOG-functies Algemeen bestuur, defensie, gezondheidszorg, onderwijs, soc. bescherming.

Cijfers

Overheid; uitgaven naar functies 1995 - 2012

Uitgaven van de overheid per transactie, ingedeeld naar COFOG-functies (beleidsterreinen).

Cijfers

Migratieachtergrond van personen in de strafrechtketen

Migratieachtergrond van personen in verschillende stadia van de strafrechtketen, 2010-2017.

Cijfers

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland, 2015

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan ESF-projecten in de periode...

Cijfers
Artikelen

210 duizend oorlogsslachtoffers

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. Onlangs meldden de media dat de Tweede Wereldoorlog 280 duizend in plaats van 210 duizend Nederlandse oorlogsslachtoffers zou hebben geëist. Het onderzoek waarop...

Artikelen

De top 100 van het CBS, editie 2020

Een lijst met honderd feiten met CBS-cijfers, de top 100 van het CBS eind 2020

Artikelen

Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten en opbrengst uit verbreding naar hoofdbedrijfstype en regio

Cijfers

Landbouw; bedrijven met verbreding, hoofdbedrijfstype, regio, 1998-2009

Aantal bedrijven met verbreding en opbrengst uit verbreding, naar hoofdbedrijfstype, regio.

Cijfers

Landbouwtelling: land- en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Aantallen bedrijven met verbrede landbouw, per bedrijfstype en per regio (landsdelen, provincies en groepen van landbouwgebieden)

Cijfers

Rijk; Uitgaven en inkomsten per beleidsterrein 2003-2010

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar functies. Uitgaven en inkomsten naar functies.

Cijfers