Zoekresultaten

82 resultaten voor gedetineerden
82 resultaten voor gedetineerden

Pagina 2 van 4

Artikelen

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland

Cijfers

Monitor gedetineerden met bijstand, mei-december 2000

Sommige gedetineerden kunnen het laatste deel van hun detentie thuis doorbrengen als ze meedoen aan een resocialisatieprogramma. Dit artikel beschrijft in hoeverre deze groep in de periode...

Artikelen

Monitor gedetineerden met bijstand, januari-december 2001

Sommige gedetineerden kunnen het laatste deel van hun detentie thuis doorbrengen als ze meedoen aan een resocialisatieprogramma. Dit artikel beschrijft in hoeverre deze groep in het jaar 2001 een...

Artikelen

Penitentiaire inrichtingen; in- en uitstroom van de gedetineerden

Stand op 1/1 en 31/12, instroom en uitstroom penitentiaire bevolking. Naar type inrichting, verblijfstitel en geslacht.

Cijfers

Vier op de vijf mannelijke ex-gedetineerden heeft geen werk

Bijna de helft van de mannelijke ex-gedetineerden heeft drie maanden na afloop van detentie een uitkering als voornaamste bron van inkomsten. 20 procent haalt zijn inkomsten vooral uit werk. De...

Artikelen
Cijfers

Bijna 13 miljoen kiesgerechtigden op 15 maart

Bijna alle volwassenen met de Nederlandse nationaliteit mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Artikelen

Aantal bijstandsgerechtigden voor het eerst in 6 jaar stabiel

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is het afgelopen halfjaar niet verder toegenomen. Eind september 2015 waren er 442 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd.

Artikelen

Gedetineerden gemiddeld korter vast door toename gijzelingen en afname voorlopige hechtenissen

Vorig jaar hebben er 43 240 personen op strafrechtelijke grond in detentie gezeten. Dat is een stijging van 1,3 procent vergeleken met 2013. Het aantal personen dat op een willekeurige dag in...

Artikelen

Van casuïstiek naar statistiek

Rapport over methodiek en 3 casussen die vertaald zijn naar 3 tabellen als onderdeel van het resultaat van een methode-ontwikkeling om van casussen statistieken te maken.

Cijfers

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Agenda

week 12 (19 t/m 23 maart 2007)

Artikelen

Factsheet ESF in Nederland

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt subsidies ter beschikking voor werkgelegenheid in de EU

Artikelen

Gevangenis

Penitentiaire inrichting voor het ondergaan van een vrijheidsstraf, bestemd voor degenen die tot gevangenisstraf zijn veroordeeld.

Overig

Penitentiaire inrichting

Rijksinrichting voor het ondergaan van een vrijheidsstraf.

Overig

Celbestemming

Soort insluiting waarvoor een cel in een penitentiaire inrichting kan worden gebruikt.

Overig

Penitentiaire inrichtingen; capaciteit naar celbestemming en geslacht

Capaciteit (aantal plaatsen) naar celbestemming en geslacht.

Cijfers

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten

Dit onderzoek bestudeert welke problemen van jongeren en hun juridische ouders het sterkst samenhangen met voortijdig schoolverlaten. Hierbij is gebruikt gemaakt van logistische regressieanalyses...

Publicaties

Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand

Ruim 13 procent heeft contact gehad met het Juridisch Loket en/of een toevoeging gekregen. Eén op de 20 heeft alleen contact gehad met het Juridisch Loket, aan 4 procent is enkel een toevoeging...

Publicaties

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

In dit pilotonderzoek hebben het CBS en ICTU voor ZVRU vragen uit de praktijk beantwoord met registerdata, waaronder innovatieve data over persoonsnetwerken. Behalve een antwoord op deze...

Publicaties
Artikelen