Zoekresultaten

68 resultaten voor geboorteoverschot
68 resultaten voor geboorteoverschot

Pagina 3 van 3

Publicaties
Publicaties

Bevolking vier grote steden groeit tot 2040 met 333 duizend inwoners

De bevolking in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zal tot 2040 toenemen met 333 duizend inwoners. Dit blijkt uit de regionale bevolkingsprognose uit 2011 van het CBS en het Planbureau voor de...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2010-2060: sterkere vergrijzing, langere levensduur

De nieuwe tweejaarlijkse CBS-bevolkingsprognose voor de lange termijn is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen rond geboorte, sterfte en migratie. Het meest opvallend is een snellere...

Artikelen

Kernprognose 2011-2060: iets lagere bevolkingsgroei op korte termijn

In de kernprognose voor de periode 2011-2060, die december 2011 uitkwam, zijn, sinds de publicatie van de bevolkingsprognose 2010-2060 een jaar eerder, de veronderstellingen voor de korte termijn...

Artikelen

Bevolking groeit naar ruim 17,4 miljoen inwoners

De Nederlandse bevolking groeide in 2019 met naar schatting 132 duizend personen. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar. In 2019 kwamen er 31 duizend inwoners meer bij dan een jaar...

Artikelen

Meer mensen vertrekken uit grote stad

In 2015 verhuisden meer mensen uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak naar dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie.

Artikelen

Flevoland dankzij Amsterdammers op weg naar 400 duizend inwoners

Flevoland, de jongste provincie van Nederland, is hard op weg naar de 400 duizend inwoners. Van de personen die van buiten de provincie naar Flevoland verhuisden, kwam een kwart uit Amsterdam....

Artikelen

Nauwelijks bevolkingsgroei in kleine dorpen

In de periode 2001-2008 groeide de Nederlandse bevolking met bijna 420 duizend personen. Deze groei is niet gelijk verdeeld over steden en dorpen. In bijna 60 procent van de kernen tot 2 duizend...

Artikelen
Artikelen

Bevolking Saba groeit licht

Op Saba groeide de bevolking tussen begin 2011 en begin 2016 met 6 procent tot 1,9 duizend inwoners.

Artikelen

Migratie zorgt voor relatief hoge bevolkingsgroei

Nederland telt per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, ruim 110 duizend inwoners meer dan een jaar geleden.

Artikelen

Amsterdam groeit, vooral door migratie

Het inwonertal van Amsterdam groeit, vooral door buitenlandse migratie

Artikelen

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling 2007-2015

Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland geboorte, sterfte, immigratie, emigratie

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, april 2023

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland

Cijfers

Bevolkingsprognose 2020-2070:

Hoe ontwikkelt de Nederlandse bevolking zich qua omvang en samenstelling tot 2070?

Publicaties

Aantal immigranten en emigranten ook in 2018 hoog

De Nederlandse bevolking groeide in de eerste 9 maanden van 2018 met 81 duizend inwoners. Er kwamen 69 dzd meer immigranten dan dat er mensen emigreerden, en de geboorte was 11 duizend hoger dan de...

Artikelen