Zoekresultaten

66 resultaten voor geboorteoverschot
66 resultaten voor geboorteoverschot

Pagina 1 van 3

Geboorteoverschot

Het aantal levendgeborenen min het aantal overledenen in een bepaalde periode.

Overig

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of migratieachtergrond, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers
Artikelen

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte, immigratie, emigratie Caribisch Nederland

Cijfers
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Een op de zeven minderjarige kinderen woont in eenoudergezin

In Nederland wonen 3,5 miljoen minderjarige jongeren. Een op de zeven van hen woont bij een van de ouders. Dit aandeel varieert sterk per gemeente.

Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Dertigjarig Flevoland wordt volwassen

De bevolkingsopbouw van de jongste provincie Flevoland gaat steeds meer op die van de overige provincies lijken. Nog steeds wonen er relatief meer kinderen en minder ouderen, maar de verschillen met...

Artikelen

Al 88 duizend inwoners erbij in eerste 9 maanden

Al 88 duizend inwoners erbij in eerste 9 maanden

Artikelen

Werkelijke levensduur hoger dan levensverwachting

Uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat het aantal ouderen nog iets sterker zal stijgen dan eerder werd aangenomen.

Artikelen
Publicaties

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling; migratieachtergrond en generatie

Bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie naar migratieachtergrond en generatie

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

Levendgeborenen, overledenen, migratie en bevolkingsgroei naar geslacht en regio

Cijfers

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Bevolking, huishoudens, levendgeborenen, overledenen, verhuisde personen en bevolkingsgroei in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Cijfers