Zoekresultaten

572 resultaten voor fossiele energiedragers
572 resultaten voor fossiele energiedragers
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 23

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager jan 1995-dec 2017

Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers

Cijfers

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2017

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2016

Artikelen

Via recycling 9 procent van materialen weer in economie

Van alle materialen die in de economie terechtkomen is ongeveer 9 procent gerecycled. Vergeleken met de totale Nederlandse consumptie is het aandeel gerecycled materiaal 22 procent, terwijl het...

Artikelen

Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energiegebruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

Dit rapport gaat over het toerekenen van CO2-emissie en primaire energie aan een kwh elektriciteit. In het rapport wordt de gebruikte methode verantwoord. Iedereen die met monitoring van energie- en...

Artikelen
Overig

Secundaire energiedrager

Energiedrager die ontstaat door omzetting van primaire energiedragers.

Overig

Primaire energiedrager

Uit de natuur gewonnen energiedrager.

Overig

Uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in tweede kwartaal 2022

In het tweede kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021.

Artikelen

Investeren in energie levert bijna 100 duizend banen op

In 2018 is 14,8 miljard euro geïnvesteerd in energiegerelateerde activiteiten. Terwijl het aandeel investeringen in conventionele energie daalde, groeide het aandeel investeringen in hernieuwbare...

Artikelen

Uitstoot broeikasgassen 4 procent lager in derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021.

Artikelen

Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering

Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is; 6 procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet.

Artikelen

CO2-uitstoot door biomassa neemt toe

In 2020 is door het gebruik van biomassa 19 megaton CO2 uitgestoten, 16 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Elektriciteitsproductie uit steenkool opnieuw hoger

De elektriciteitsproductie is in 2015 bijna 7 miljard kWh toegenomen tot 110 miljard kWh.

Artikelen

Heffingen op energiedragers 1993-2015

Heffingen op brandstoffen (voor gebruik in motoren, voor verwarming en ondervuring) en elektriciteit.

Cijfers

Broeikasgassen in de Nederlandse economie

Dit artikel in de reeks De Nederlandse economie beschrijft de relatie tussen broeikasgasuitstoot en economische activiteiten.

Publicaties

Energieverbruik sector vervoer; energiedragers, 1955 - 2013 2e kwartaal

Energieverbruik sector vervoer Energiedrager, aardolieproducten, aardgas, elektriciteit

Cijfers

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen

Cijfers

Herziening materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en update 2020

Dit onderzoek betreft de revisie van de materiaalmonitor. Dit rapport geeft een overzicht van de doorgevoerde verbeteringen in de materiaalmonitor. De verbeteringen zijn doorgevoerd in de cijfers...

Publicaties

Opnieuw daling elektriciteitsproductie

In 2013 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 101 miljard kWh, bijna 2 procent minder dan een jaar eerder. Het is het derde achtereenvolgende jaar waarin de elektriciteitsproductie daalt.

Artikelen

Grondstofvoetafdruk

De Nederlandse grondstofvoetafdruk is gedaald van 11,2 ton per inwoner naar 8,1 ton per inwoner tussen 2010 en 2016.

Overig

Warmtekracht wint terrein

In 2008 is in Nederland 108 miljard kilowattuur (kWh) aan elektriciteit geproduceerd. Dat was in 1998 nog 92 miljard kWh. Deze toename is vooral geproduceerd met warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Artikelen

Monitor Duurzaam Nederland: Kwaliteit van leven hoog, maar zorgen voor de toekomst

Nederland staat er volgens de Monitor Duurzaam Nederland medio 2013 economisch nog altijd redelijk voor in vergelijking met andere Europese landen. De kwaliteit van leven is hoog, maar er zijn zorgen...

Artikelen

De Nederlandse economie 2013

Vandaag publiceert het CBS De Nederlandse economie 2013. In deze publicatie wordt een uitgebreid beeld geschetst van de economische structuur van Nederland en de ontwikkelingen daarin in 2013....

Artikelen

Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020

Deze tabel bevat de verbrandingswaarden van de in Nederland op de markt gebrachte motorbrandstoffen voor vervoer en overige afnemers zoals bouw en landbouw.

Cijfers