Zoekresultaten

566 resultaten voor fossiele energiedragers
566 resultaten voor fossiele energiedragers

Pagina 3 van 23

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aankoop, productie, en verbruik van energie, per energiedrager, naar diverse technische kenmerken.

Cijfers

Aardolieproducten

Een vloeibare, fossiele brandstof bestaande uit ketens van koolwaterstoffen.

Overig

Broeikasgasemissies door bedrijven

Sinds 2000 is de uitstoot van broeikasgassen met 6 procent (2016) gedaald

Overig

Natuurlijke hulpbronnen

De indicatoren in dit thema richten zich zowel kwantitatief als kwalitatief op de voorraden

Overig

Raming CO2-emissie naar lucht; Nederlandse economie, Nationale rekeningen

Raming CO2-Emissie naar lucht, kwartaal mutaties, milieurekeningen Nederlandse economie (huishoudens en bedrijven)

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2021

Overzicht van de StatLine-tabellen, grafieken, artikelen en overige publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte die zijn gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2021.

Overig

Milieu en energie in coronatijd

Cijfers over de afzet van motorbrandstoffen, verbruik van steenkool en aardgas en de CO2-uitstoot in coronatijd.

Dashboards
Overig

Energieverbruik huishoudens; energiedragers, 1975-2016

Energieverbruik uit steenkool, bruinkool, aardolieproducten, aardgas Gas- en dieselolie, elektriciteit, warmte

Cijfers

Energieverbruik energiesector; energiedragers, 1967 - 2013 2e kwartaal

Energieverbruik uit steenkool, bruinkool, aardoliegrondstoffen, aardgas aardolieproducten, hernieuwbare energie, afval, elektriciteit, warmte

Cijfers

Niet-energetisch finaal gebruik

Gebruik van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is, waarbij de voor het productieproces gebruikte energie in het product aanwezig blijft.

Overig

Aardgas en elektriciteit

Over prijzen voor voor aardgas en elektriciteit.

Overig

Energieverbruik nijverheid (excl. energiesector); energiedragers, 1975-2012

Energieverbruik uit steenkool, bruinkool, aardoliegrondstoffen, aardgas Aardolieproducten, hernieuwbare energie, afval, elektriciteit, warmte

Cijfers

Steenkool en bruinkool

Een fossiele brandstof die bestaat uit verkoolde plantenresten. Onderscheiden worden de soorten steenkool, bruinkool en turf. Dit zijn de primaire vormen van kool. Dit wil zeggen dat de kool niet is...

Overig

Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Het CBS meet economische indicatoren over de circulaire economie. Echter, de gehanteerde methode dekt niet alle circulaire activiteiten. Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om de mogelijkheid te...

Publicaties

Kool en koolproducten

Vaste fossiele brandstof die bestaat uit verkoolde plantenresten. Het verkolen is een gevolg van langdurige blootstelling aan hoge temperatuur en druk.

Overig

Energieomzetting

Het veranderen van de ene energiedrager in de andere.

Overig

Energiekosten; gemiddelde kosten per energiedrager, industrie, 1990 - 2006

Energiekosten voor de industrie in euro/GJ. Steenkool, stookolie, elektriciteit, aardgas

Cijfers

Kosten van energieverbruik

De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door...

Overig

Finaal verbruik van energie

Het door gebruik opmaken van energie waarna geen nuttig bruikbare energiedrager overblijft.

Overig

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager jan 1995-dec 2017

Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers

Cijfers

Fysieke eenheden (energie)

Kubieke meters, liters, kilogrammen, kilowatturen of veelvouden daarvan voor het meten van hoeveelheden energiedragers.

Overig

Joule

De hoeveelheid energie die vrijkomt bij de verbranding van energiedragers wordt uitgedrukt in joule (J).

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energiegebruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

Dit rapport gaat over het toerekenen van CO2-emissie en primaire energie aan een kwh elektriciteit. In het rapport wordt de gebruikte methode verantwoord. Iedereen die met monitoring van energie- en...

Artikelen