Zoekresultaten

143 resultaten voor fosfor
143 resultaten voor fosfor
Actieve filters (1)

Pagina 4 van 6

Biogasproductie door rioolwaterzuiveringsinstallaties piekt

Rioolwaterzuiveringsinstallaties produceerden in 2019 bijna 125 miljoen kubieke meter biogas, 7,5 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste productie ooit.

Artikelen

Schonere productie, maar nog geen groene groei

Economische groei gaat vaak ten koste van het milieu.

Artikelen

Emissies naar water, 1995 t/m 2014; nationale rekeningen

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen

Cijfers
Artikelen

SDG 2 Geen honger

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 2 Geen honger. Het streven van SDG 2 is dat in 2030 niemand meer honger lijdt en dat iedereen toegang heeft tot veilig, voedzaam en voldoende...

Overig

Emissies naar water, herkomst en bestemming; nationale rekeningen 1995-2012

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen

Cijfers

Milieurekeningen; emissies naar water, herkomst en bestemming 1995-2010

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen

Cijfers

Mineralen in de landbouw,  1970-1990

Een uitgebreide methodebeschrijving van de balansberekening voor de bepaling van de overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium.

Overig
Artikelen
Artikelen

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens 1981-2013

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aan/afvoer verontreinigingen, rende- menten en procesparameters; naar diverse kenmerken, per stroomgebied.

Cijfers

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018, op basis van deze cijfers voldoet Nederland aan derogatievoorwaarden

Artikelen
Artikelen
Artikelen

SDG 15 Leven op het land

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 15 Leven op het land. SDG 15 betreft bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Natuur en gezonde...

Overig
Artikelen

Minder vee zorgt voor minder stikstof en fosfaat in mest

De stikstofuitscheiding in dierlijke mest is in 2019 vergeleken met een jaar eerder met 2,6 procent gedaald naar 490 miljoen kilogram

Artikelen

Milieurekeningen; emissies naar water; 1995-2008

Zware metalen en Nutriënten. herkomst en bestemming van de stoffen.

Cijfers

Emissies naar water vanuit de industrie, per activiteit volgens de SBI'93

Emissies van verontreinigende stoffen naar water en/of riool, door industriële bedrijven, per activiteit volgens de SBI93.

Cijfers
Artikelen

Milieurekeningen; kerncijfers 1995-2012

Economie en Milieu; Milieurekeningen; Luchtemissies; Wateremissies Herkomst en Bestemming

Cijfers
Artikelen