Zoekresultaten

137 resultaten voor fosfor
137 resultaten voor fosfor

Pagina 4 van 6

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens 1981-2013

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aan/afvoer verontreinigingen, rende- menten en procesparameters; naar diverse kenmerken, per stroomgebied.

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Zware metalen op landbouwgrond, 1980 - 2009

Zware metalen: bruto belasting, afvoer met gewassen, netto belasting. Koper, zink en cadmium.

Cijfers

Schonere productie, maar nog geen groene groei

Economische groei gaat vaak ten koste van het milieu.

Artikelen

Milieurekeningen; emissies naar water, herkomst en bestemming 1995-2010

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen

Cijfers

Emissies naar water, herkomst en bestemming; nationale rekeningen 1995-2012

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Minder vee zorgt voor minder stikstof en fosfaat in mest

De stikstofuitscheiding in dierlijke mest is in 2019 vergeleken met een jaar eerder met 2,6 procent gedaald naar 490 miljoen kilogram

Artikelen

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018, op basis van deze cijfers voldoet Nederland aan derogatievoorwaarden

Artikelen
Artikelen

Milieurekeningen; emissies naar water; 1995-2008

Zware metalen en Nutriënten. herkomst en bestemming van de stoffen.

Cijfers

Emissies naar water vanuit de industrie, per activiteit volgens de SBI'93

Emissies van verontreinigende stoffen naar water en/of riool, door industriële bedrijven, per activiteit volgens de SBI93.

Cijfers
Artikelen