Zoekresultaten

9292 resultaten voor financi��n provincies
9292 resultaten voor financi��n provincies

Pagina 1 van 372

Informatie voor provincies

Informatie voor provincies

Overig

Prijzen bestaande koopwoningen in alle provincies gedaald

In het vierde kwartaal van 2022 zijn de prijzen van bestaande koopwoningen in alle provincies gedaald ten opzichte van het kwartaal er voor.

Artikelen

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.

Cijfers

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich in provincies?

In alle provincies liep het aantal geregistreerde misdrijven in de maanden maart tot en met mei 2020 terug vergeleken met 2019. Deze afname was het sterkst in Limburg (-15,4 procent) en Groningen...

FAQ's

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd waarin de cultuurlasten uit de jaarrekening 2020 en 2021 van gemeenten en provincies in...

Publicaties

Logiesexplprov: Gasten logiesaccommodaties provincies

Logiesexplprov: Gasten in logiesaccommodaties provincies, 201201 t/m 202210

Overig

In alle provincies vlakt prijsstijging bestaande koopwoningen af

In het derde kwartaal van 2022 is de prijsstijging van bestaande koopwoningen ten opzichte van een jaar eerder in alle provincies minder groot dan in het tweede kwartaal.

Artikelen

Iv3-model provincies 2023

Het Iv3-model 2023 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2023.

Overig
Overig

In bijna alle provincies vlakt prijsstijging koopwoningen af

In het tweede kwartaal van 2022 is de prijsstijging van bestaande koopwoningen ten opzichte van een jaar eerder in bijna alle provincies minder groot dan in het eerste kwartaal.

Artikelen

Iv3-model provincies 2020, update 01-06-2021

Het Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2020.

Overig

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd waarin de cultuurlasten uit de jaarrekening 2020 en 2021 van gemeenten en provincies in...

Cijfers

Iv3-model provincies 2019

Het Iv3-model 2019 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2019.

Overig

Cultuur uitvraag provincies 2020-2021

Het model voor de uitvraag detaillering cultuurlasten provincies 2020-2021 kan hier worden gedownload.

Overig

Beslisboom Iv3-categorieën gemeenten en provincies 2017

In dit document is opgenomen de beslisboom voor de economische lastencategorieën

Overig

Iv3-rapportage begroting provincies, periode: 2015-0

In dit Iv3-model voor begrotingen 2015 is de indeling van functies en categorieën ongewijzigd ten opzichte van het model 2014. Wel is de indeling van de balansposten gewijzigd. Invulling van...

Overig

FAQ's KREDO provincies

Decentrale overheden, KREDO, veel gestelde vragen

Overig

Iv3-model provincies 2021

Het Iv3-model 2021 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2021.

Overig
Overig

XBRL-taxonomie provincies 2014

De XBRL-taxonomie voor de aanlevering van 2014 door provincies kan hier worden gedownload. De taxonomie is gewijzigd ten opzichte van de taxonomie voor 2013. Toegevoegd is een deel met betrekking tot...

Overig

XBRL-taxonomie provincies 2015

De XBRL-taxonomie voor de aanlevering van 2015 door provincies kan hier worden gedownload. De taxonomie is gewijzigd ten opzichte van de taxonomie voor 2014. Aangepast is de indeling van balansposten...

Overig

Iv3-model provincies 2022

Het Iv3-model 2022 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2022.

Overig

FIN_Provincies: Financiële informatie provincies

FIN_Provincies: Informatie over baat, last of kostenplaats en balanspost van de provincies, 2007-2012

Overig