Zoekresultaten

3409 resultaten voor enqu��te beroepsbevolking
3409 resultaten voor enqu��te beroepsbevolking

Pagina 3 van 137

Werkzame beroepsbevolking

Personen die betaald werk hebben.

Overig

Potentiële beroepsbevolking

Het deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces.

Overig

Beroepsbevolking (12-uursgrens)

Personen: - die twaalf uur of meer per week betaald werken (werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens)), of - die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor...

Overig

AZW: Gedetacheerden in zorg en welzijn, 2013-2021

Op basis van de jaarcijfers van de EBB is het aantal gedetacheerden in de werkzame beroepsbevolking weergegeven.

Cijfers

Werkloze beroepsbevolking (12-uursgrens)

Personen die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Overig

Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens)

Personen die twaalf uur of meer per week betaald werken.

Overig

Niet-beroepsbevolking (12-uursgrens)

Personen die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week en die niet recent naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar...

Overig

Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015

Cijfers over de werkzame beroepsbevolking van mensen van 15 tot 75 jaar verbijzonderd naar beroep in 2015

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021

Cijfers over de werkzame beroepsbevolking van mensen van 15 tot 75 jaar verbijzonderd naar beroep in 2021

Cijfers

Waarom worden de cijfers over de beroepsbevolking voor seizoeninvloeden gecorrigeerd?

Een seizoencorrectie is het corrigeren van maandcijfers voor jaarlijks terugkerende patronen om de onderliggende ontwikkeling beter zichtbaar te maken.

FAQ's
Overig

Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken, 2003-2021

Werkzame beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur, geslacht, positie in de werkkring, arbeidsduur

Cijfers

Arbeidsdeelname; migratieachtergrond, 2013-2022

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Arbeidsdeelname; startkwalificatie

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, herkomst

Cijfers

Arbeidsdeelname; herkomst

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, startkwalificatie, herkomst en herkomstland

Cijfers

Arbeidsdeelname; startkwalificatie, 2013-2022

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, herkomst

Cijfers

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen

Cijfers

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd

Cijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers seizoengecorrigeerd

Beroepsbevolking, arbeidsparticipatie, werkloosheid, seizoengecorrigeerd, niet-seizoengecorrigeerd

Cijfers

Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Beroepsbevolking onderwijsniveau; werkloosheidspercentage Arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname

Cijfers