Zoekresultaten

3409 resultaten voor enqu��te beroepsbevolking
3409 resultaten voor enqu��te beroepsbevolking

Pagina 2 van 137

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken

Cijfers

Barometer Beroepsbevolking

CBS in de klas, barometer beroepsbevolking

Overig

Groot databestand beroepsbevolking

Groot databestand met lessen en practicum over de beroepsbevolking voor de wiskundeles

Overig

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking, anciënniteit Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring, arbeidsduur

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken en branches SBI 2008

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring

Cijfers

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Langdurig werklozen, werkloosheidsduur werklozen, langdurig werkloos naar leeftijd en geslacht, oudere werklozen, lang werkloos, duur werkloos

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken

Cijfers

Ebb: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009

EBB: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009.

Overig

Vragenlijst Enquête beroepsbevolking 2021

Vragenlijst en routeschema Enquête beroepsbevolking (EBB) 2021

Overig

Methoden en definities Enquête Beroepsbevolking 2014

Methoden en definities Enquête Beroepsbevolking 2014

Overig

Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020

Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2015-2020

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021

Het beroep van mensen in de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in 2021, verbijzonderd naar onderwijsniveau

Cijfers

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, arbeidskenmerken

Deelname leven lang leren, werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) Geslacht, leeftijd, onderwijsvolgend, ancienniteit, arbeidsduur

Cijfers

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken

Deelname leven lang leren, werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) Geslacht, leeftijd, onderwijsvolgend, bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Effect herontwerp op maandcijfers beroepsbevolking

Het schatten van maandcijfers over de Nederlandse beroepsbevolking gedurende de overgang naar een nieuwe waarnemingsmethodiek.

Artikelen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken

Cijfers

Beroepsbevolking

Personen: - die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of - die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze...

Overig

Niet-beroepsbevolking

Personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Overig

Werkloze beroepsbevolking

Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Overig

Afhankelijke beroepsbevolking

Het deel van de beroepsbevolking dat betrekking heeft op in loondienst werkzame personen.

Overig

Modelleren van methodebreuken in maandcijfers over de beroepsbevolking - resultaten op nationaal niveau

De maandelijkse schattingen over de beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking. De waarneemstrategie van de EBB is in 201 en in 2012 gewijzigd. In dit document wordt de...

Overig