Zoekresultaten

10615 resultaten voor energieuitgaven
10615 resultaten voor energieuitgaven

Pagina 4 van 425

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers
Overig
Overig

Wereldmarktprijzen energie

De maandgemiddelden van dagprijzen (het gemiddelde van de hoogste en laagste dagkoers) die werkelijk werden betaald op de spot- en termijnmarkten voor energie.

Overig

Marktprijzen Energie, 2000-2021

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Cijfers

Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2022

De Consumentenprijsindex (CPI) meet de prijsontwikkeling van alle consumptieve bestedingen van Nederlandse consumenten en is een belangrijke maatstaf voor de inflatie. In dit artikel geeft het CBS...

Publicaties

Besteedbaar inkomen

Het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.

Overig

Finale bestedingen

De waarde van de geproduceerde eindproducten.

Overig

Revisie hernieuwbare energie

Dit artikel geeft een toelichting bij de revisie van de statistiek hernieuwbare energie in juli 2010

Overig

Fysieke eenheden (energie)

Kubieke meters, liters, kilogrammen, kilowatturen of veelvouden daarvan voor het meten van hoeveelheden energiedragers.

Overig

Industrie en energie

Microdatabestanden van CBS, thema Industrie en energie

Overig

Industrie en energie

Archief publicaties Industrie en energie

Overig

Hoe noteer ik uitgaven?

Veelgestelde vragen over de persoonsenquêtes

FAQ's

Inkomen en bestedingen

Microdatabestanden van CBS, thema Inkomen en bestedingen

Overig

Inkomen en bestedingen

Archief artikelen Inkomen en bestedingen

Overig

Inkomen en bestedingen

Archief maatwerk Inkomen en bestedingen

Overig

Inkomen en bestedingen

Archief publicaties Inkomen en bestedingen

Overig

Inkomen en bestedingen

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema inkomen en bestedingen

Overig

Zonne-energie

Zonnestraling gebruikt voor de productie van warm water of elektriciteit door zonnecollectoren of zonnecellen.

Overig

Gewichtseenheden energie

De gasvormige steenkool- en aardolieproducten worden zowel in kilogrammen als in kubieke meters aardgasequivalent uitgedrukt.

Overig

Energie (IH)

Het totaal van grondstoffen en producten dat volgens de Gecombineerde Nomenclatuur (GN, ofwel goederennaamlijst voor de internationale handel) wordt geregistreerd onder hoofdstuk 27, de...

Overig
Overig

Hoe noteer ik buitenlandse uitgaven?

Veelgestelde vragen over de persoonsenquêtes

FAQ's

Welke uitgaven geef ik op?

Veelgestelde vragen over de persoonsenquêtes

FAQ's

Hoe noteer ik online uitgaven?

Veelgestelde vragen over de persoonsenquêtes

FAQ's