Zoekresultaten

10617 resultaten voor energieuitgaven
10617 resultaten voor energieuitgaven

Pagina 2 van 425

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Fysieke energiestromen: winning, import, productie en verbruik Energiedragers, Nederlandse economie (Bedrijven en huishoudens)

Cijfers

Industrie en energie

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema industrie en energie

Overig

Reeks 'Hernieuwbare energie in Nederland'

Over hernieuwbare energie in Nederland

Overig

Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Werkzame personen, arbeidsjaren, R&D uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers
Overig
Overig

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.

Cijfers

Consumptieve bestedingen

Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De uitgaven kunnen zowel op het eigen...

Overig

Prijs van energie 86 procent hoger

Met de energieprijzen van januari 2022 betaalt een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 2800 euro aan energie per jaar. Dat is 1321 euro (86 procent) meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies.

Cijfers

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie, zonnestroom, wind op land RES-regio

Cijfers

Uitgaven voor natuur- en landschapsbeheer

De uitgaven voor natuur- en landschapsbeheer als percentage van het bbp zijn gedaald.

Overig

Toerisme; bestedingen, nationale rekeningen

Toeristische bestedingen. Bestedingen uitgaand toerisme, inkomend toerisme en binnenlands toerisme.

Cijfers

Uitgaven Wmo en Jeugdwet

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig
Overig

Bijlage Milieu-uitgaven verslagperiode 2022

Veel gestelde vragen over Milieu uitgaven

FAQ's

Milieu en energie in coronatijd

Cijfers over de afzet van motorbrandstoffen, verbruik van steenkool en aardgas en de CO2-uitstoot in coronatijd.

Dashboards

Bestedingen aan duurzaam voedsel 2021

Cijfers over bestedingen aan duurzaam voedsel in 2021 in supermarkten.

Cijfers

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021 Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas...

Dashboards

Hernieuwbare energie in Nederland 2021

Hernieuwbare energie is al jaren een speerpunt in het Nederlandse energiebeleid. Uit dit speerpunt is een jaarlijkse rapportage voortgekomen over hernieuwbare energie in Nederland.

Publicaties

Uitgaven publiek gefinancierde gezondheidszorg

Wat zijn de publiek gefinancierde uitgaven aan gezondheidszorg in de EU/EER landen en andere verdragslanden?

Cijfers

Aandeel hernieuwbare energie daalt ondanks stijging zon- en windenergie

In 2021 lag het aandeel hernieuwbare energie op 12 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Artikelen

Welk effect heeft het prijsplafond voor energie op de inflatie?

Welk effect heeft het prijsplafond voor energie op de inflatie?

FAQ's

Waar komt onze energie vandaan?

Naast aardolieproducten en steenkool was in de afgelopen decennia vooral de binnenlandse aardgas essentieel voor de energiehuishouding van Nederland.

Overig