Zoekresultaten

6144 resultaten voor eigen risico
6144 resultaten voor eigen risico

Pagina 1 van 246

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters

Huishouden, hypotheekschuld, woning, inkomen Samenstelling huishoudens, leeftijd, inkomen, vermogen

Cijfers

Financieel risico woningbezit afgenomen

De financiële risico’s van hypotheken voor eigenwoningbezit zijn afgenomen. Het aandeel huishoudens met een woning 'onder water' (een hogere hypotheekschuld dan de waarde van de woning) is afgenomen...

Artikelen

Zzp-eigen arbeid

Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico - in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of - als directeur-grootaandeelhouder (dga), of - als overige zelfstandige...

Overig

3 op de 10 Nederlanders tevreden over zichtbaarheid politie in eigen buurt

Ruim 3 op de 10 zeggen dat ze (zeer) tevreden zijn over de zichtbaarheid van de politie in de buurt. Deze tevredenheid is in de stad groter dan op het platteland. Meer dan de helft zegt de politie...

Artikelen

Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf

Ebwmovblbus: Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorg met verblijf 18 jaar en ouder, 2015-2021

Overig

Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar

Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wet Langdurige zorg (Wlz) van personen van 18 jaar of ouder, 2015-2021

Overig

Wil jij investeren in je eigen talentontwikkeling bij het CBS?

Het CBS is een kennisorganisatie op het gebied van statistisch onderzoek, waar veel innovatieve en technologische ontwikkelingen plaatsvinden.

Artikelen

Hoeveel bedrijven presenteren zich met een eigen website?

In 2018 had 94 procent van alle bedrijven een eigen website.

FAQ's

Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020

Tabel met het aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede op buurtniveau voor de provincie Fryslân.

Cijfers

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Door gemeenten ontvangen eigen bijdragen voor maatwerkvoorziening uit Wmo Leeftijd, bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid, gemeente

Cijfers

BNI cijfers 2022 voor bepaling afdracht voor de eigen middelen van de EU

Ieder jaar, uiterlijk 30 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten...

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,personen Geslacht,leeftijd,migratieachtergrond,positie in huishouden

Cijfers

Eigen opsporing

Betreft de door de politie ambtshalve geconstateerde strafbare feiten.

Overig

Hoe betalen wij voor de zorg?

Hoe worden de uitgaven aan zorg en welzijn gefinancierd? En door wie?

Publicaties

Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,huishoudens Voornaamste inkomensbron,woonsituatie,samenstelling huishouden

Cijfers
Overig

Eigen vervoer

Het vervoer van goederen voor eigen rekening; de goederen zijn uitsluitend bestemd voor, of afkomstig van eigen onderneming of bedrijf.

Overig

Jeugdhulp naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo, 2021

Huishoudens van jongeren met jeugdhulp in natura op 15 maart 2021, naar vormen van jeugdhulp, inkomenskenmerken en uitgaven eigen risico Zwv/eigen bijdrage Wmo en Wlz

Cijfers

Inkomen uit eigen onderneming

Fiscaal resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de ondernemersaftrek en de investeringsaftrek.

Overig

Gezondheidsuitgaven per inwoner op een na hoogste van EU

In 2020 gaf Nederland per persoon meer uit aan gezondheidszorg dan de meeste andere EU-landen. Het aandeel eigen betalingen van Nederlanders behoort daarentegen tot de laagste.

Artikelen

Opgepot inkomen in eigen onderneming

Het resultaat van een eigen onderneming wordt in de economie doorgaans aangeduid als ‘gemengd’ inkomen, ofwel de beloning van zelfstandigen voor de inzet van hun arbeid en kapitaal.

Overig

Inkomsten uit eigen bijdragen Wmo

Het samenstellen van cijfers over de inkomsten uit eigen bijdragen voor ondersteuning uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Overig

Planklengte in eigen gebruik (archieven)

Beschikbare planklengte van een archiefbewaarplaats die in gebruik is voor de eigen archiefstukken.

Overig

Gebrek aan vervoersmogelijkheden voor 1 op de 12 Fryske huishoudens

In Fryslân had 8,4 procent van de huishoudens een hoge of zeer hoge kans op vervoersarmoede in 2020. De afstand tot de supermarkt en de nabijheid van familie spelen hierbij een belangrijke rol.

Artikelen

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie

Cijfers