Zoekresultaten

28 resultaten voor eenverdieners
28 resultaten voor eenverdieners

Pagina 1 van 2

Eenverdiener(shuishouden)

Huishouden met een (echt)paar van wie slechts één partner verdiener is.

Overig

Stijging inkomen tweeverdiener, daling bij eenverdiener

In 2016 was het gemiddelde besteedbaar inkomen van tweeverdieners ruim 5 procent hoger dan in 2011. Bij eenverdieners was dat met bijna 1 procent afgenomen. Tweeverdieners hebben de laatste jaren...

Artikelen

Van eenverdiener naar tweeverdiener: de nieuwe norm?

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2011

Artikelen

Een op de drie zzp’ers heeft partner met vaste baan

In 2016 had 31 procent van de zzp’ers een partner met een vast contract. Mannelijke zzp’ers waren vaker eenverdieners.

Artikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2021

Wat zijn de recente trends in het risico op armoede in Nederland, in het bijzonder bij minderjarige kinderen en bij werkenden? Welk verband heeft het armoederisico met andere financiële en met...

Publicaties

Inkomens van een- en tweeverdieners

Inkomens van een - en tweeverdieners naar kenmerken van personen en huishoudens.

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; verdachten, aantal verdieners,2004/'05-2008/'09

Voortijdig schoolverlaters verdachten; verdieners huishoudkern misdrijf naar verdieners, leeftijd en geslacht

Cijfers

Financiële situatie van een- en tweeverdieners

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van een- en tweeverdieners.

Artikelen

Anderhalfverdieners

Hoe vaak werken beide partners en hoe veel uur werken ze dan? Is dit veranderd ten opzichte van 15 jaar geleden? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft de cijfers.

Video's

Regionale inkomensverdeling 1999, kerncijfers.

Besteedbaar inkomen en inkomensverdelingen van personen en huishoudens Per gemeente (1 - 1- 2000), COROP-gebied, provincie, landsdeel, stads-

Cijfers

Armoede en sociale uitsluiting 2019

In Armoede en sociale uitsluiting 2019 staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal. Om armoede af te bakenen is voornamelijk gebruik gemaakt...

Publicaties
Artikelen

Voortijdig schoolverlaters; verdieners huishoudkern, 2004/'05-2008/'09

Voortijdig schoolverlaters; aantal verdieners huishoudkern, onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2011

Themanummer Werk en Inkomen: Inkomens en positie op de arbeidsmarkt - Economische zelfstandigheid van werkende mannen en vrouwen - Inkomen uit werk en toch risico op armoede - Het inkomen van...

Artikelen

De arbeidsmarkt in cijfers 2020

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waren uitzonderlijk in 2020. Door de ingrijpende maatregelen waarmee de coronapandemie gepaard ging, en de steunmaatregelen, was de ontwikkeling op de...

Publicaties

Regionale inkomensverdeling 2000, kerncijfers.

Besteedbaar inkomen; inkomensverdelingen van personen en huishoudens Per gemeente (1 - 1- 2001), COROP-gebied, provincie, landsdeel, stads-

Cijfers

Steeds meer tweeverdieners

Bij steeds meer paren werken beide partners. Bestond in 2005 nog 51 procent van de paren van 15 tot 65 jaar uit tweeverdieners, in 2009 is dat gegroeid naar 57 procent.

Artikelen

Verdiener

Een persoon bij wie sprake is van inkomen uit arbeid dan wel inkomen uit eigen onderneming.

Overig

Regionale inkomensverdeling 1998, kerncijfers.

Besteedbaar inkomen; inkomensverdelingen van personen en huishoudens Per gemeente (1 - 1- 1999), COROP-gebied, provincie, landsdeel

Cijfers

Welvaart in Nederland 2019

Tweejaarlijkse publicatie over het inkomen, het vermogen en de bestedingen van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Meeste ouders wonen na scheiding niet ver van elkaar

Drie kwart van de ouders woonde drie jaar na de scheiding minder dan 10 kilometer bij elkaar vandaan. Vier op de tien bleven op maximaal 2 kilometer wonen. Met kinderen in de basisschoolleeftijd is...

Artikelen

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Tweeverdieners met koopwoning lopen groot risico op restschuld

Tweeverdieners met een koopwoning lopen een groot risico om een restschuld over te houden bij de verkoop van hun huis. Ruim een derde van de tweeverdieners had eind 2010 een hypotheekschuld die hoger...

Artikelen

Meer ‘grote’, minder ‘kleine’ anderhalfverdieners

In 2018 waren er bijna 3,3 miljoen paren waarvan één of beide partners werkten. Anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijds (35 uur of meer) en de andere deeltijds werkt, is het...

Artikelen