Zoekresultaten

4374 resultaten voor economischgeografisch gebieden
Zoek in plaats daarvan naar economisch-geografisch gebieden
4374 resultaten voor economischgeografisch gebieden
Zoek in plaats daarvan naar economisch-geografisch gebieden

Pagina 1 van 175

Overig

Meer afval per inwoner in minst verstedelijkte gebieden

In niet-stedelijke gemeenten werd in 2021 gemiddeld 777 miljoen kilogram afval opgehaald, minder dan in stedelijke gebieden (1,9 miljard kilogram afval).

Artikelen

Gebieden; overzicht vanaf 1830

Datum van ontstaan en opheffing van gebieden en gemeenten. Bevat gebieds- en gemeentecodes.

Cijfers

Gebieden in Nederland 2023

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2023 per landsdeel, provincie en COROP-gebied

Cijfers

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Alleen de vogels van water en moeras in het stedelijk gebied, en de slechtvalk als kenmerkende...

Artikelen

Gebieden in Nederland 2022

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2022 per landsdeel, provincie en COROP-gebied

Cijfers

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Reeks over Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Overig

Toename bebouwd gebied ten koste van landbouw

In de periode 2013–2020 is de hoeveelheid grond voor wonen, industrie en infrastructuur met 200 vierkante kilometer toegenomen. De oppervlakte landbouwgrond nam af met 244 vierkante kilometer, de...

Artikelen

Stedelijk gebied

Een rastervierkant van 500 bij 500 meter wordt tot stedelijk gebied gerekend als de omgevingsadressendichtheid (oad) van het betrokken rastervierkant 1 500 of meer adressen per vierkante kilometer is.

Overig

Landelijk gebied

Gebied met een omgevingsadressendichtheid van minder dan 1 000 adressen per vierkante kilometer.

Overig

WGR-gebied

Cluster van gemeenten per samenwerkingsgebied volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

Overig

COROP-gebied

Een cluster van één of meer aangrenzende gemeenten in dezelfde provincie, ontworpen voor regionaal onderzoek.

Overig

Nodaal gebied

Gebied afgebakend voor de planning van spreidingspatronen van scholen voor voortgezet onderwijs.

Overig

Gebieden in Nederland

Beschrijving onderzoek Gebieden in Nederland

Overig

Economisch-geografisch gebied

Gebied bestaande uit één of meer gemeenten die in economisch-geografisch opzicht een eenheid vormen.

Overig
Overig

Stedelijkheid (van een gebied)

Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad). Hierbij zijn vijf categorieën onderscheiden: - zeer sterk stedelijk:...

Overig

Relatief meer huishoudelijk afval in minst verstedelijkte gebieden

In 2020 zamelden Nederlandse gemeenten gemiddeld 524 kilogram afval per inwoner in. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald, met name meer groente-, fruit- en tuinafval (gft)....

Artikelen

Jongvolwassenen voor het eerst lager persoonlijk welzijn dan 25-plussers

In 2021 daalde bij jongvolwassenen het aandeel met hoog persoonlijk welzijn. Hierdoor hadden zij voor het eerst minder vaak een hoog welzijn dan 25-plussers. Het persoonlijk welzijn nam het meest af...

Artikelen

Dashboard bevolking junior voor leerlingen basisscholen gelanceerd

Op maandag 10 oktober 2022 lanceerde het CBS voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool het dashboard bevolking junior.

Artikelen

Wil jij investeren in je eigen talentontwikkeling bij het CBS?

Het CBS is een kennisorganisatie op het gebied van statistisch onderzoek, waar veel innovatieve en technologische ontwikkelingen plaatsvinden.

Artikelen

Bereidheid energietransitiemaatregelen Schagen 2018

Tabel met de gemiddelde score van inwoners van Schagen per wijk en buurt op het gebied van zeven indicatoren over de houding van mensen op het gebied van energiebesparing.

Cijfers

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Cijfers