Zoekresultaten

2194 resultaten voor ehealth
Zoek in plaats daarvan naar e-health
2194 resultaten voor ehealth
Zoek in plaats daarvan naar e-health

Pagina 83 van 88

Instroom in MBO;werkn. en zelfstandigen, inkomsten en bedrijfstak 2006-2009

Instroom MBO naar leerweg en niveau vanuit werk Bedrijfstak, inkomsten, leeftijd en geslacht

Cijfers

Stromen binnen MBO; niveau, sector, richting en huishoudkenmerken 2004-2009

Stromen binnen MBO naar sector, geslacht en huishoudkenmerken

Cijfers

Kindercentra; voorzieningen/opvangpl./deeln. kinderen/financiën, 1995-2000

Kindercentra, type instellingen, aantallen kinderen, voorzieningen, gemiddelden, opvangplaatsen, personeel, financiën en nieuwe vormen

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Methoderapport – woningmarkt Groningenveld

Methoderapport bij het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

Publicaties

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2008

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ADE, SCM, RFID Bedrijfstakken/branches SBI 2008

Cijfers

Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999-2008)

Op basis van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) is de gezinssituatie beschreven van alle 15-jarigen die tussen 1999 en 2008 in Nederland woonden. Nagegaan wordt of deze kinderen bij beide ouders,...

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Investeringen naar type van activa bedrijfstakken, - klassen en productgroepen.

Cijfers

Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Publicaties

Banen van werknemers (1993 - 2005); regio

Aantal banen van werknemers naar regio en economische activiteit, niveau en mutatie.

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsgrootte; 2005

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar bedrijfsgrootte.

Cijfers
Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2008

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ADE, SCM, RFID bedrijfstakken/branches (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Cijfers

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2019.

Publicaties

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2023

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Huishoudens naar migratieachtergrond, 1 januari

Huishoudens naar herkomstgroepering van beide partners en wel of geen kinderen per 1 januari

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2010

ICT-gebruik bedrijven Bedrijfstak en bedrijfsomvang

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsgrootte; 2003

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar bedrijfsgrootte;

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI2008), 2009

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ICT-beveiliging Bedrijfstakken/branches SBI2008

Cijfers

Sectorrekeningen; (sub)sectorspecifieke detailgegevens 1988 - 2012

Belastingen, subsidies, sociale premies en uitkeringen, inkomens - en kapitaaloverdrachten en (sub)sectorspecifieke gegevens.

Cijfers

Inkomstenbelasting part. huishoudens; verdeling belastingdruk, 2006-2014

verdeling belastingdruk, inkomstenbelasting huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2019

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, banen, bibliotheken en kinderopvang per buurt, wijk en gemeente

Cijfers

Vertrouwen van migranten in medemens en instituties

De verschillen in vertrouwen tussen migranten en de groep met een Nederlandse achtergrond, en tussen de eerste en tweede generatie migranten zijn tussen 2012 en 2019 kleiner geworden.

Publicaties