Zoekresultaten

2093 resultaten voor e-health
2093 resultaten voor e-health
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 84

Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Deze rapportage laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op basis van gegevens van onder andere Veilig Thuis,...

Publicaties

Omzet e-commerce groeit

In 2007 realiseerden bedrijven 13,1 procent van hun omzet uit verkoop via elektronische netwerken; een stijging van ruim 2 procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar. De ontwikkeling van de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Cijfers
Publicaties

E-commerce verder toegenomen

De Nederlandse bedrijven hebben in 2006 bijna 11 procent van hun omzet via e-commerce behaald.

Artikelen

Migrantenouderen in Nederland

Ouderen uit de klassieke migratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen) zijn als groep gemiddeld iets jonger dan Nederlandse ouderen. Ook hebben zij vaker lagere...

Publicaties

De Heitjes en het sociaal kapitaal in Heerlen

Dit essay gaat over het sociaal kapitaal van de bevolking in Heerlen, met de twee bouwstenen: de participatie en het vertrouwen. Ook wordt de relatie tussen het sociaal kapitaal en het welzijn...

Publicaties

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2018.

Cijfers

BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders

Onderzoeksrapport BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders

Cijfers

Omzet e-commerce neemt toe

Het economisch belang van elektronisch in- en verkopen door bedrijven neemt jaarlijks toe in Nederland. De omzet die bedrijven elektronisch realiseren is gestegen van ruim 3 procent in 1999 tot bijna...

Artikelen
Artikelen

E-commerce in de industrie

Vincent Fructuoso van der Veen en Kees van den Berg (juli 2003)Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door industriële bedrijven ligt in vergelijking met andere bedrijfstakken...

Artikelen

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2020

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2020.

Cijfers
Artikelen

Banen en zelfstandigen; maatwerktabellen E,til

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van onderzoeksbureau E,til maatwerktabellen samengesteld, waarin het aantal banen van werknemers en het aantal zelfstandigen naar RPA-regio en...

Cijfers
Artikelen

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019

Cijfers

BUS-E vervolg monitor alleenstaande ouders

Een onderzoek over de mate waarin een specifieke groep alleenstaande ouders een beroep deed op de (bijzondere) bijstand.

Cijfers
Artikelen

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens ISHMT-lijst

Cijfers

E-commerce Onderzoek Caribisch Nederland 2018-2019

In dit rapport worden de resultaten van het e-commerce onderzoek Caribisch Nederland 2018-2019 belicht.

Artikelen