Zoekresultaten

2135 resultaten voor e-health
2135 resultaten voor e-health

Pagina 82 van 86

Inkomstenbelasting part. huishoudens; verdeling belastingdruk, 2006-2014

verdeling belastingdruk, inkomstenbelasting huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Sectorrekeningen; (sub)sectorspecifieke detailgegevens 1988 - 2012

Belastingen, subsidies, sociale premies en uitkeringen, inkomens - en kapitaaloverdrachten en (sub)sectorspecifieke gegevens.

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, banen, bibliotheken en kinderopvang per buurt, wijk en gemeente

Cijfers

Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019

In 2019 waren er in Nederland rond 3 miljoen flexwerkers, zoals werknemers met tijdelijke contracten, oproepkrachten, uitzendkrachten en zzp’ers. De onderlinge verschillen tussen deze deelgroepen...

Publicaties

Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Publicaties

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Aantal bedrijven, financiële gegevens en aantallen werkzame personen. SBI'93 (delfstoffen, industrie, handel, horeca, vervoer,

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte, 2009

ICT-personeel, interne en externe netwerken, software, ICT-beveiliging Bedrijfsgrootte, bedrijfstakken/branches SBI2008

Cijfers

Beroepsbevolking; kerncijfers naar geslacht en andere kenmerken 1996-2014

Werkzame personen, beroepsbevolking, werkloosheid naar geslacht en andere persoonskenmerken

Cijfers

Inkomensongelijkheid personen: persoonskenmerken, 2000-2014

Inkomensongelijkheid van personen in particuliere huishoudens Geslacht en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Bedrijven; vestigingen naar economische activiteit en regio, SBI'93

Bedrijfsvestigingen naar economische activiteit (863 branches) en regio (landsdeel, provincie, COROP - gebied en stadsgewest).

Cijfers

Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2019

bevolking 15-75 op 1 oktober 2019 gemeenten, wijken, buurten, onderwijsniveau

Cijfers

Monitor online platformen 2020

Online platformen zijn websites of apps die bemiddelen in de uitwisseling van goederen, diensten of informatie. Bekende voorbeelden zijn Airbnb, Uber, Marktplaats en Werkspot.

Publicaties

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2016

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals restaurants, treinstations, bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Doorstroom van VO naar MBO naar huishoudkenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken, huishoudkenmerken en geslacht

Cijfers

Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen

Beschrijving van het model en de demografische veronderstellingen die de basis vormen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Publicaties

Heffingskortingen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens, 2006-2014

heffingskortingen, inkomstenbelasting huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2016

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2016

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2018

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio

Cijfers

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2017

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2010

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming wijken en buurten

Cijfers

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2016

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2010

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten

Cijfers