Zoekresultaten

1934 resultaten voor e-bike
1934 resultaten voor e-bike

Pagina 5 van 78

Nieuwsbrief voor gemeenten, juni 2020

Nieuwsbrief voor gemeenten

Overig

Pers

Pers

Overig

Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,huishoudens Voornaamste inkomensbron,woonsituatie,samenstelling huishouden

Cijfers

Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2022 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland.

Publicaties

Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Armoede, risico op armoede, laag inkomen, personen, kinderen Voornaamste inkomensbron, woonsituatie, samenstelling huishoudens

Cijfers

Bestuurlijke informatiehuishouding

Over de Bestuurlijke informatiehuishouding van het CBS

Overig

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2021

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2021 Wijk en buurten 2021

Cijfers

Caribisch Nederland in cijfers 2022

Webpublicatie en boekwerk over Caribisch Nederland: Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Publicaties

Deelnamekosten

Hieronder volgen de kosten die verbonden zijn aan deelname aan de VM 2021

Overig

Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van particuliere huishoudens inkomensklassen en huishoudkenmerken

Cijfers

Data uitwisselen met het CBS

Informatie over Data uitwisselen met het CBS

Overig

Single information Single audit - verantwoordingsjaar 2022

Financiële verantwoording door gemeenten en provincies via Single information, Single audit (SiSa)

Overig

Hoe gebruiken we ons water?

De economie kan niet zonder water. Denk aan irrigatie door de landbouw, koeling in de industrie en de productie van goederen zoals soep en bier. Ook huishoudens hebben water nodig, voor een glas...

Overig
Overig

Infoservice

Infoservice van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Overig

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom

Cijfers

Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Monitor Laaggeletterdheid

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk.

Publicaties

CBS-Wereldcafé VII - Kwetsbaarheden in de toeleveringsketen van halfgeleiders

CBS-Wereldcafé VII - Kwetsbaarheden in de toeleveringsketen van halfgeleiders - 4 november 2022, 14:00-15:00

Overig

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van huishoudens Huishoudkenmerken en inkomensbestanddelen

Cijfers

Waar worden broeikasgassen uitgestoten?

De totale uitstoot van broeikasgassen wordt gedomineerd door de CO2-uitstoot

Overig

Privacy

Privacy

Overig