Zoekresultaten

1858 resultaten voor duitsland
1858 resultaten voor duitsland

Pagina 72 van 75

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2016

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Allochtonen per 1 januari naar geslacht en herkomstgroepering, 2009-2050

Eerste en tweede generatie allochtonen naar geslacht en herkomstgroepering, 1 januari

Cijfers

Prognose-intervallen van de allochtone bevolking, 2005-2050

Tweederde en 95% prognose - interval van 1e en 2e generatie allochtonen naar herkomstgroepering, 1 januari.

Cijfers

Op weg naar een door data gedreven Europese economie

Big data inzetten om diensten te verbeteren. Steeds meer Europese bedrijven raken er bedreven in. Wil van der Aalst, wetenschappelijk directeur van het Data Science Centrum Eindhoven, schetst de...

Artikelen

De volkstelling: spiegel van de samenleving

De opeenvolgende volks-, beroeps- en woningtellingen brachten de veranderingen in de samenleving in beeld.

Overig

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Transport over wegennet afleiden uit sensordata zonder steekproefontwerp

Big data heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen in verschillende disciplines. In de officiële statistiek heeft big data de potentie om statistieken goedkoper, sneller en gedetailleerder...

Overig
Artikelen

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties

Belastingvoordelen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens, 2006-2014

voordeel aftrekposten, vrijstellingen, heffingskortingen huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen; personen in part. huishoudens, 2000-2014

Personen in huishoudens met een laag of langdurig laag inkomen naar geslacht en andere persoonskenmerken.

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2017

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Inkomensklassen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Huishoudens ingedeeld in klassen van het primair, bruto- en besteedbaar inkomen naar kenmerken van huishoudens

Cijfers

Logiesaccommodaties,slaapplaatsen,overnachtingen; logiesvorm; '77 - '12

Accommodaties, slaapplaatsen en overnachtingen in logiesaccommodaties; logiesvorm.

Cijfers

LinkedIn brengt vaardigheden afgestudeerden in kaart

Over welke vaardigheden beschikken pas afgestudeerden? Deze informatie is van belang om meer zicht te krijgen in de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er is in Nederland weinig...

Overig

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, herkomst en generatie, 2015-2060

Prognose; bevolkingsomvang (op 1 januari) Leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en generatie

Cijfers

Research en development (R&D); financiering, 1990-2003

Besteding en herkomst van R&D - gelden in Nederland. Opdrachtgever/geldverstrekker, uitvoerder van R&D.

Cijfers

Emancipatiemonitor 2010

Arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vrouwen verder toegenomen ondanks crisis.

Artikelen

Prognose immigratie en emigratie; achtergrond, 2017-2059

Bevolkingsprognose; immigratie, emigratie en migratiesaldo naar geslacht en migratieachtergrond

Cijfers

Prognose-intervallen van de allochtone bevolking, 2007-2050

Tweederde en 95% prognose - interval van 1e en 2e generatie allochtonen naar herkomstgroepering, 1 januari.

Cijfers

Allochtonen prognose-intervallen 2009-2050

Allochtonen, Westers en Niet-Westerse allochtonen Prognose intervallen, generaties

Cijfers

Allochtonen prognose-intervallen 2011-2060

Westerse en Niet-westerse allochtonen Prognose intervallen, generaties en perioden

Cijfers

Allochtonen per 1 januari naar geslacht en herkomstgroepering, 2005-2050

Eerste en tweede generatie allochtonen naar geslacht en herkomstgroepering, 1 januari.

Cijfers

Binnenvaart; binnenlands goederenvervoer per maand, 1996 - 2002

Binnenlands goederenvervoer over water, naar goederenhoofdstuk NSTR en naar landsdeel van lading en lossing.

Cijfers

Uitkeringsafhankelijkheid;huishoudens, uitkeringsaandeel inkomen, 2001-2014

Aantal personen en huishoudens naar langdurig met uitkering, uitkeringsaandeel en huishoudenskenmerken

Cijfers