Zoekresultaten

1858 resultaten voor duitsland
1858 resultaten voor duitsland

Pagina 71 van 75

Cijfers

Lagere aardgasproductie drukt handelsoverschot

Aardgasproductie drukt handelsoverschot.

Artikelen

Heffingskortingen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens, 2006-2014

heffingskortingen, inkomstenbelasting huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Vrijstellingen en aftrekposten inkomstenbelasting;part huishoudens, '06-'14

vrijstellingen,aftrekposten,inkomstenbelasting huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Inkomensongelijkheid personen: persoonskenmerken, 2000-2014

Inkomensongelijkheid van personen in particuliere huishoudens Geslacht en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Lange vakanties in het buitenland naar vakantiekenmerken

Lange vakanties in het buitenland naar vakantiekenmerken (bestemming, logiesvorm, vervoermiddel, vakantieduur en uitgaven).

Cijfers

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Nieuwe trends in het vizier door intensief datagebruik

Trendwatcher Adjiedj Bakas verdient zijn brood met toekomstvoorspellingen, verpakt in vrolijke cabareteske optredens. Daarmee houdt hij ondernemers, politici en congreszalen vol met mensen uit...

Artikelen

‘Elk denken over de toekomst begint met een bevolkingsprognose’

Bevolkingsprognoses zijn een belangrijke bron voor beleid. Voor onderwerpen als vergrijzing, zorg en de ontwikkeling van huishoudens zijn de prognoses relevant én actueel. Zowel CBS als het...

Artikelen

Bevolking; leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en generatie 2013-2060

Bevolkingsomvang Leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en generatie

Cijfers

Aantal werklozen stijgt licht in januari, ook meer werkenden

Het aantal mensen dat geen betaald werk had maar wel werk zocht is in januari met 2 duizend toegenomen ten opzichte van december 2014.

Artikelen

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI), grootteklasse werkzame personen

Cijfers

Prognose levendgeborenen en gemiddeld kindertal; herkomst moeder 2014-2059

Prognose; levendgeborenen en gemiddeld kindertal Herkomstgroepering

Cijfers
Cijfers

Inkomstenbelasting particuliere huishoudens; bedragen en druk, 2006-2014

inkomstenbelasting, belastingdruk, bruto-inkomen huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Inkomensklassen; personen particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Personen ingedeeld in klassen van het persoonlijk primair, persoonlijk bruto- en persoonlijk inkomen naar geslacht en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Gemiddeld inkomen; personen particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Gemiddeld persoonlijk en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen sociaal economische categorie en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Levendgeborenen naar herkomstgroepering moeder 2008-2049

Levendgeboren kinderen uit 1e generatie moeders naar herkomstgroepering van de moeder.

Cijfers

Ondernemingsklimaat; kennismigratie internationaal vergeleken

Kennismigratie van vreemdelingen in de bevolking, bevolking in den vreemde en de som en het saldo van kennismigratie naar land.

Cijfers

Totaal vruchtbaarheidscijfer naar herkomstgroepering moeder, 2008-2049

Vruchtbaarheid van 1e generatie allochtone moeders naar herkomstgroepering van de moeder.

Cijfers

Ondernemingsklimaat; kerncijfers internationaal vergeleken 1990-2009

Bruto binnenlands product, export, netto instroom van DBI, toegevoegde waarde in de dienstensector en bevolkingsomvang naar regio.

Cijfers

Levendgeborenen naar herkomstgroepering moeder 2004-2049

Levendgeboren kinderen uit 1e generatie moeders naar herkomstgroepering van de moeder.

Cijfers

Totaal vruchtbaarheidscijfer naar herkomstgroepering moeder, 2006-2049

Vruchtbaarheid van 1e generatie allochtone moeders naar herkomstgroepering van de moeder.

Cijfers
Artikelen

Hoe groot is het onbenut arbeidspotentieel?

Van de 12,8 miljoen personen tussen 15 en 75 jaar had in 2016 gemiddeld 65,8 procent betaald werk.

Artikelen