Zoekresultaten

1800 resultaten voor duitsland
1800 resultaten voor duitsland

Pagina 71 van 72

De Nederlandse productiviteitspuzzel

In dit artikel wordt ingegaan op mogelijke oorzaken van de afnemende productiviteitsgroei.

Publicaties

Banen van werknemers; zeggenschap, internationale goederenhandel 2008-2015

Werknemersbanen Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI), Internationale goederenhandel

Cijfers

De Nederlandse en Belgische economie tijdens de lockdown

Het verschil in economische krimp tussen Nederland en België tijdens de corona lockdown in het tweede kwartaal van 2020, toegespitst op de industrie, bouw en detailhandel.

Publicaties

Banen van werknemers; internationale zeggenschap en handel, 2010-2016

Werknemersbanen, voltijdequivalenten, arbeidsvolume Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI), Internationale goederenhandel

Cijfers

Welvaart & Welzijn 2019

De vergrijzing is in volle gang en ieder jaar neemt de groep jonge ouderen, mensen van 55 tot 75 jaar, toe. In de publicatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de levenskwaliteit van mensen...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2020, vierde kwartaal

In deze Internationaliseringsmonitor staan de handelsrelatie tussen de EU en de VS, de effecten van importtarieven voor importeurs en exporteurs evenals de effecten van het CETA-verdrag voor...

Publicaties

Regionale verschillen in sterfte verklaard

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS hebben in 2011 voor de vierde keer de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose met het model PEARL uitgebracht. In deze prognose spelen...

Artikelen

De landbouw in de Nederlandse economie

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie.

Publicaties

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en land 2008-2017

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.

Cijfers

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Banen van werknemers; internationaliseringskenmerken van bedrijven, '10-'18

werknemersbanen, voltijdequivalenten, arbeidsvolume, loon Internationale handel in goederen & diensten, multinationals, zeggenschap

Cijfers

De Nederlandse sporteconomie 2019

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS een nieuwe editie van de satellietrekening sport samengesteld. Deze beschrijft de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie (bbp,...

Publicaties

Immi- en emigratie naar diverse kenmerken, regio; 1988-2019

Immi - en emigratie naar geslacht, leeftijd of geboorteland per migratiesoort en regio

Cijfers

Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

Dit artikel beschrijft die langetermijnontwikkelingen in de criminaliteit aan de hand van gegevens over geregistreerde misdrijven, moord en doodslag en slachtofferschap van criminaliteit.

Publicaties

Vertrouwen van migranten in medemens en instituties

De verschillen in vertrouwen tussen migranten en de groep met een Nederlandse achtergrond, en tussen de eerste en tweede generatie migranten zijn tussen 2012 en 2019 kleiner geworden.

Publicaties

Buitenlands zeggenschap over bedrijven in Nederland; SBI '93, 2006-2008

Aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten jaar, economische activiteit (SBI'93), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2020, derde kwartaal

Het exportgedrag van dienstenhandelaren, de invloed van het bbp en de afstand op de dienstenexport en de relatie tussen dienstenexport en R&D wordt onderzocht

Publicaties

Bevolkingsprognose 2020-2070:

Hoe ontwikkelt de Nederlandse bevolking zich qua omvang en samenstelling tot 2070?

Publicaties

Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

Volgens de Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060, vooral veroorzaakt door internationale migratie.

Publicaties

Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

In 2020 was het aandeel hernieuwbare energie 11,1 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Publicaties

De arbeidsmarkt in cijfers 2020

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waren uitzonderlijk in 2020. Door de ingrijpende maatregelen waarmee de coronapandemie gepaard ging, en de steunmaatregelen, was de ontwikkeling op de...

Publicaties

Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling en bedrijfstakken.

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2021

Nederland in cijfers editie 2021 geeft in beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is een boekje/pdf met infographics en beeld. De webpublicatie geeft meer informatie in tekst en...

Publicaties

Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie

Dit artikel beschrijft de gebruikte veronderstellingen voor de internationale immigratie in de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Publicaties

De arbeidsmarkt in cijfers 2019

Overzicht van de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2019

Publicaties