Zoekresultaten

1775 resultaten voor duitsland
1775 resultaten voor duitsland

Pagina 3 van 71

Groei handel vooral te danken aan België en Duitsland

De Nederlandse goederenhandel bedroeg in januari en februari 2011 ruim 122 miljard euro, ruim 19 miljard meer dan in dezelfde periode van 2010. De grootste bijdrage aan deze groei kwam van België en...

Artikelen

Ondernemers industrie minder positief in april

De stemming onder ondernemers in de industrie is in april minder positief.

Artikelen

Nederlands bbp per inwoner op vierde plaats binnen EU

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner was in 2022 ruim 53 duizend euro. Nederland staat daarmee op de vierde plaats binnen de Europese Unie. In 2021 stond Nederland op de vijfde...

Artikelen

Vertrouwen ondernemers industrie neemt wat toe

De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verbeterd.

Artikelen

Ondernemers industrie opnieuw minder positief

De stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw minder positief.

Artikelen

Prijs van eieren stijgt niet alleen in Nederland

In februari 2023 is de prijs van eieren historisch hoog. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa en in de Verenigde Staten zijn eieren fors duurder geworden.

Artikelen

Participatie en vertrouwen: België, Duitsland en Nederland in vergelijkend perspectief

De mate waarin mensen meedoen met de samenleving en vertrouwen hebben in de samenleving verschilt tussen de provincies. Hoe verhouden deze bevindingen zich ten opzichte ten opzichte van onze...

Artikelen

Recordwaarde landbouwexport door prijsstijgingen

In 2022 heeft Nederland voor 122,3 miljard euro aan landbouwgoederen uitgevoerd. Dat is ruim 17 procent meer dan in 2021. De toename van de waarde van de landbouwexport komt door hogere exportprijzen.

Artikelen

Kenmerken van werkende personen zonder inschrijving in Nederland en met binding Duitsland of België, 2012

Maatwerktabellen over personen zonder inschrijving maar met een baan in Nederland die binding hebben met Duitsland en België, december 2012. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en...

Cijfers

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.

Cijfers

Zeggenschap in keten farmaceutische industrie, 2019

De toegevoegde waarde in de toeleveringsketen van de Nederlandse farmaceutische industrie onderverdeeld naar zowel landen van productie als landen van zeggenschap voor 2019.

Cijfers

Amsterdam Airport Schiphol; passagiersvervoer, partnerluchthaven

Aantal aangekomen en vertrokken passagiers op Amsterdam Airport Schiphol naar luchthaven van herkomst/bestemming

Cijfers

Export van kunstmest

Tabel met de export van kunstmest door Nederland, Duitsland en België in de periode 1988-2022

Cijfers

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers, herkomst

Inkomen, vermogen, laag inkomen Herkomstland, Geboorteland, Herkomst

Cijfers

Internationale goederenstromen 2021

Dit artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de internationale goederenstromen. Speciale aandacht gaat uit naar de goederenstromen van en naar het Verenigd Koninkrijk, de EU, de Verenigde...

Publicaties

Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari

Bevolking op 1 januari naar nationaliteit, leeftijd en geslacht

Cijfers

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio

Cijfers

Binnenvaart vervoerde ruim 3 procent minder goederen in 2022

Binnenvaartschepen vervoerden in 2022 ruim 345 miljoen ton goederen over de Nederlandse binnenwateren. Dat is 3,4 procent minder dan in 2021.

Artikelen

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio

Cijfers

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100

Cijfers

Goederenstromen uit VS verdubbeld sinds 2007

In 2021 werd 42 miljard kilogram goederen uit de Verenigde Staten naar Nederland toe gebracht, twee keer zo veel als in 2007. De waarde nam met ruim 50 procent toe.

Artikelen

Vertrouwen ondernemers industrie verandert nauwelijks

De stemming onder ondernemers in de industrie is in februari nauwelijks veranderd.

Artikelen

Exportradar

Met de Exportradar kan de ontwikkeling van de export van goederen geanalyseerd worden.

Dashboards