Zoekresultaten

317 resultaten voor doorstroom
317 resultaten voor doorstroom

Pagina 2 van 13

Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010 - aanvullende tabellen

Maatwerktabellen over de mobiliteit op de arbeidsmarkt in de periode 2009-2010, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 12 sectoren. Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV).

Cijfers

Doorstroom ho naar welvaart, 2007-2017

Doorstrrom van havo naar hbo en van vwo naar wo, op kamers gaan van studenten. Naar welvaart van de ouders

Cijfers

Doorstromen van VWO naar HBO - CBS

Hoeveel % van de vwo-gediplomeerden stroomde in 2016 direct door naar het hbo? Is dat meer of minder dan een jaar eerder? Tanja Traag heeft de cijfers.

Video's

Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de studiejaren 2013/’14 tot en met 2020/’21.

Cijfers

Werknemers in de sector welzijn per subsector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010

Aanvullende maatwerktabellen over de mobiliteit op de arbeidsmarkt in de periode 2009 -2010, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 3 subsectoren van de sector welzijn. Opdrachtgever:...

Cijfers

Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown

Dit artikel beschrijft hoe de arbeidsdynamiek van werknemers veranderde tijdens de coronacrisis. Gekeken wordt naar de veranderingen ten opzichte van een maand later en ten opzichte van een jaar...

Publicaties

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2007-2017

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2007-2017.

Cijfers

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2006-2016

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016

Cijfers

Doorstroom vanuit WW naar bijstand neemt toe

Ongeveer 17 procent van de mensen die in 2010 in de bijstand stroomden had in de maand daaraan voorafgaand een andere uitkering. Dit aandeel is met een derde toegenomen ten opzichte van 2008. Deze...

Artikelen
Artikelen

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 17/’18

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2017/'18.

Cijfers

Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Regio-indelingen en geslacht

Cijfers

Arbeidsmarktpositie en doorstroom vso en pro 2011-2014

Arbeidsmarktkenmerken en doorstroom van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)

Cijfers

Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2020/’21

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de provincie Drenthe.

Cijfers

Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2014, 2017

De tabellenset doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 14/'15 en 17/'18.

Cijfers

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 16/’17

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2016/'17.

Cijfers

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 15/’16

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2015/'16.

Cijfers

Doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs laagst in Noord-Holland

In Noord-Holland stroomde in 2007 het laagste percentage leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs door naar een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. In Overijssel...

Artikelen

Doorstroom van VO naar MBO naar huishoudkenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken, huishoudkenmerken en geslacht

Cijfers

Doorstroom geslaagden naar vervolgonderwijs; herk. en woongem.; 2003-2007

Doorstroom van geslaagden VO naar vervolgonderwijs Geslacht, herkomst, schoolsoort, soort vervolgonderwijs en woongemeente

Cijfers

Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2013-2015

Doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 13/'14-15/'16

Cijfers

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters 14/’15

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters schooljaar 2014/'15.

Cijfers

Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien

Een overzicht van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt in de jaren tien, waarbij de stromen tussen de verschillende bedrijfstakken worden belicht

Publicaties

Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, regio 2004/'05-2017/'18

Mbo; leerweg, niveau, intensiteit, diplomabezit huidig jaar Positie volgend jaar, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken

Cijfers