Zoekresultaten

871 resultaten voor doorstroming woningmarkt
871 resultaten voor doorstroming woningmarkt

Pagina 3 van 35

Gemeente Groningen onderzoekt verhuisketens

Nederland kampt al een aantal jaren met een tekort aan woningen.

Artikelen

Doorstroom van VO naar MBO naar persoonskenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Herkomstgroepering, leeftijd en geslacht

Cijfers

Voortgezet onderwijs; eindexamenresultaten en doorstroom t/m 2002/'03

Voortgezet onderwijs, Eindexamenresultaten en doorstroom

Cijfers

Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016

Het rapport Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’ biedt meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.

Publicaties

Woningmarkt aardbevingsgebied Groningen blijft achter

De woningmarkt in het aardbevingsgebied in Groningen ontwikkelt zich sinds de zomer van 2012 iets ongunstiger dan in een vergelijkbaar gebied in de omgeving.

Artikelen

Demografische ontwikkelingen op de woningmarkt

Maatwerktabellen over enkele demografische ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt in de periode 2001 tot en met 2012. Opdrachtgever: Ministerie van BZK.

Cijfers

Doorstromen van VWO naar HBO - CBS

Hoeveel % van de vwo-gediplomeerden stroomde in 2016 direct door naar het hbo? Is dat meer of minder dan een jaar eerder? Tanja Traag heeft de cijfers.

Video's

Doorstroom naar hbo stabiel

De doorstroom van havo naar hbo daalde in 2015, en is daarna stabiel gebleven. De doorstroom van vwo naar wo bleef stijgen. Steeds minder studenten van hbo en universiteit gaan op kamers

Artikelen

Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010

Maatwerktabellen over de mobilteit op de arbeidsmarkt in de periode 2009 -2010, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 8 sectoren. Opdrachtgever: Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV).

Cijfers
Artikelen

Het vertrouwen in de woningmarkt

In 2012 verwacht 4 procent van de huizenbezitters dat zij hun woning binnen drie maanden zullen verkopen. Ongeveer 45 procent verwacht een verkooptijd van minstens een jaar, een vijfde zelfs van twee...

Artikelen
Artikelen

Stagnatie op woningmarkt duurt voort

Door de financiële crisis in het najaar van 2008 kwam een einde aan een lange periode van oplopende woningprijzen.

Artikelen

Grote regionale verschillen in woningmarkt

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010

Artikelen

Transformaties op de woningmarkt: plausibel of niet?

Dit methodologisch rapport geeft een toelichting op de werkwijze om de omvang van woningtransformaties vast te stellen.

Publicaties

Grip op de woningmarkt met microdata

Op basis van de microdata van het CBS en onze eigen data konden we zien dat de nieuwbouw vooral rijkere en hoogopgeleide bewoners aantrekt

Artikelen

Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017

Tabelllenset en methodologische rapport Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017

Cijfers

Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016

tabellenset ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’ voor meer inzicht in de omvang van woningtransformaties

Cijfers

Prijzen op recordhoogte, krapte op woningmarkt

Vooral in de vier grootste steden nam de krapte op de woningmarkt toe.

Artikelen

Transformaties op de woningmarkt, 2012-2015

Deze tabellenset voor de jaren 2012 tot en met 2015 geeft meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.

Cijfers

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2018/'19.

Cijfers

Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010 - aanvullende tabellen

Maatwerktabellen over de mobiliteit op de arbeidsmarkt in de periode 2009-2010, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 12 sectoren. Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV).

Cijfers

Doorstroom ho naar welvaart, 2007-2017

Doorstrrom van havo naar hbo en van vwo naar wo, op kamers gaan van studenten. Naar welvaart van de ouders

Cijfers

Kenmerken transformaties op de woningmarkt, 2014-2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft in dit rapport en bijbehorende tabellenset meer inzicht in de kenmerken van de transformaties op de woningmarkt voor de jaren 2014 tot en met 2016.

Cijfers