Zoekresultaten

84 resultaten voor doodsoorzaakverklaring
84 resultaten voor doodsoorzaakverklaring

Pagina 3 van 4

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 3 Goede gezondheid en welzijn. SDG 3 gaat over goede gezondheid voor mensen van alle leeftijden. Vroege sterfte moet worden voorkomen door...

Overig
FAQ's

Doodsoorzaken

Wat was de doodsoorzaak van mensen die zijn overleden? Hoeveel mensen zijn overleden aan COVID-19?

Overig

Zelfdodingen, 2020*

Gegevens over sterfte door zelfdoding in 2020, weergegeven in absolute aantallen en per 100 duizend van de gemiddelde bevolking.

Cijfers

Zelfdodingen, 2019

Tabellen met cijfers over het aantal zelfdodingen, gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek.

Cijfers

Maatwerk - Zelfdodingen

Registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Cijfers

Doodsoorzaken 2000-2020

De sterfte per leeftijdsgroep en geslacht aan de doodsoorzaken COVID-19 en kanker, hart- en vaatziekten, psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel, en ziekten van de ademhalingsorganen...

Publicaties

Zelfdodingen, 2018

Deze tabellen zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Cijfers

Invullen CBS Doodsoorzakenformulier (papier)

Dit is een korte instructie-video over het invullen van een B-verklaring . Waarom moet een doodsoorzakenverklaringsformulier ingevuld worden? Het CBS is verantwoordelijk voor het maken van...

Video's

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

Levensbeëindigend handelen naar toediener middel(en), augustus-november

Levensbeeïndigend handelen waarbij een middel is voorgeschreven, verstrekt of toegediend naar toediener van het middel,

Cijfers

Doodsoorzaken, januari-november, 2020

Deze tabel bevat cijfers over doodoorzaken van overledenen in januari tot en met oktober 2020.

Cijfers

Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2013

In 2009/2010 heeft het CBS in samenwerking met de GGD Hollands Noorden de suïcidecijfers over de periode 1999-2008 geanalyseerd. Op basis van de cijfers kon niet worden geconcludeerd dat het aantal...

Artikelen

Gegevens over overledenen aan hondenbeten en enkele andere zeldzame doodsoorzaken

Deze gegevens zijn ontleend aan de doodsoorzaakverklaringen.

Cijfers

Niet (verder) behandelen naar soort behandeling, augustus-november

Niet ingestelde en gestaakte behandelingen naar groep en aard van de toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Cijfers

Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2008

In 2008 maakten 61 inwoners van Noord-Holland Noord door zelfdoding een einde aan hun leven, 19 meer dan in 2007 toen 42 inwoners overleden door zelfdoding. Als gevolg hiervan verschenen in de media...

Cijfers

Niet verder behandelen en toedienen middelen, augustus-november

Niet instellen of staken van behandeling(en) per behandelgroep resp. toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Cijfers

Medische beslissing levenseinde: samenvatting, aug-nov en jaarcijfers

Overledenen per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) samenvatting en referentiegegevens, augustus - november en jaarcijfers

Cijfers

Doodsoorzaken, januari-april 2020

Deze tabel bevat cijfers over doodoorzaken van overledenen in januari tot en met april 2020.

Cijfers

Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van cijfers uit de doodsoorzakenstatistiek van 1950 tot en met 2020. Deze statistiek bevat informatie over overleden personen die in de Basis Registratie Personen...

Publicaties

Doodsoorzaken, januari-juni 2020

Deze tabel bevat cijfers over doodoorzaken van overledenen in januari tot en met april 2020.

Cijfers

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde: aug-nov

Sterfte per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) naar kenmerken van de overledenen, overlijden en besluitvorming, aug - nov

Cijfers

Medische beslissing rond het levenseinde: jeugd (0-16 jarigen), aug-nov

Overleden 0 en 1 - 16 jarigen naar medische beslissing rond het levenseinde, diverse kenmerken van het kind, overlijden en besluitvorming

Cijfers

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde;leeftijd,doodsoorzaak

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde per leeftijd en doodsoorzaak

Cijfers