Zoekresultaten

839 resultaten voor diploma
839 resultaten voor diploma

Pagina 1 van 34

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

Gediplomeerden met bachelor- en masterdiploma Studiefase, studierichting, diploma

Cijfers

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Leerlingen met en zonder diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, brugklastype startjaar

Cijfers

Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting

Gediplomeerden met associate degree of bachelor diploma Vooropleiding, studierichting, diploma

Cijfers

Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

Hoogst behaalde wo-diploma Vooropleiding, studiefase startjaar, onderwijspositie peilmoment

Cijfers

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

Studenten behaalde ho diploma's Onderwijssoort startjaar, onderwijspositie startjaar, peiljaar

Cijfers

Voortijdig schoolverlater (vsv)

Iemand die het (bekostigd) onderwijs heeft verlaten en niet in het bezit is van een startkwalificatie. Het bezit van een startkwalificatie houdt in dat iemand ten minste een afgeronde havo- of...

Overig

Ho; gediplomeerden, soort diploma, opleidingsvorm, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) Soort diploma, opleidingsvorm, migratieachtergrond

Cijfers

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlater

Cijfers

Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma

Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties, 2005-2021

Overig

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, arbeidskenmerken Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlater, arbeidskenmerken

Cijfers

Ho; gediplomeerden, soort diploma, studierichting, migratieachtergrond

Gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) Soort diploma, studierichting, migratieachtergrond

Cijfers

HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs

periode: longitudinaal bestand 1986-2007

Overig

Diploma vervolgopleiding hbo

Diploma van een wettelijk erkende vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) vóór invoering van het bachelor-masterstelsel.

Overig

Diplomavavotab: Behaalde VAVO diploma's

Diplomavavotab: Kenmerken behaalde diploma's voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, 2005-2020

Overig

Diplomambotab: Kenmerken diploma's MBO

Diplomambotab: Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs, 2004- 2020

Overig

Diplomahotab: Kenmerken behaalde diploma's HO

Diplomahotab: Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het hoger onderwijs, 2000 t/m 2020

Overig

Studenten tijdens coronacrisis minder vaak naar buitenland

Van de studenten die in het studiejaar 2020/’21 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 14 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalde er minstens vijftien...

Artikelen

Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Arbeidskenmerken uitstromers mbo (met en zonder diploma), Studierichting, peilmoment

Cijfers

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers mbo, met uitkering (met en zonder diploma) Studierichting, peilmoment

Cijfers

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers mbo (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, peilmoment

Cijfers

Uitstromers mbo werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Uitstromers middelbaar beroepsonderwijs werknemers (met en zonder diploma Uurloon, studierichting, op peilmoment

Cijfers

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers hoger onderwijs (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, op peilmoment

Cijfers

Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs werknemers (met en zonder diploma), uurloon Studierichting, bedrijfstakken, op peilmoment

Cijfers