Zoekresultaten

856 resultaten voor deelnemers
856 resultaten voor deelnemers

Pagina 3 van 35

Baankenmerken van ESF-deelnemers in 2007, 2008 en 2009

In opdracht van het EIM heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek tabellen berekend van ESF-deelnemers. Voor deelnemers aan ESF-projecten beëindigd in 2007, 2008 of 2009 is bepaald of zij een baan...

Cijfers

Deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Cijfers

Deelnemers deeltijd-/korte opleiding20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding dat deelneemt aan deeltijd- en korte opleidingen/cursussen 2013-2017.

Cijfers

Deelnemers pensioenfondsen in nood hebben hogere aanspraken opgebouwd

Actieve deelnemers aan pensioenfondsen die eind 2009 niet voldeden aan de minimumdekkingsgraad van 105 procent hadden op dat moment hogere pensioenaanspraken opgebouwd dan deelnemers van fondsen met...

Artikelen

Profielschets van deelnemers aan korte opleidingen en cursussen

Sociaaleconomische trends 2014. Werkenden volgden in 2011 vaker dan werklozen en mensen buiten de beroepsbevolking een korte opleiding. Ook was er meer opleidingsdeelname onder hoogopgeleiden en...

Artikelen
Artikelen

Door- en uitstroom van mbo deelnemers 2012/'13

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs

Cijfers

Door- en uitstroom van mbo deelnemers, 2011/'12

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2011/’12.

Cijfers
Artikelen

MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio

Cijfers

Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers naar kenmerken van opleidingen, 2003-2012

Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan het niet-bekostigd onderwijs onderscheiden naar kenmerken van opleidingen en deelnemers. Wijziging ten opzichte van de Excel-tabel die in november 2012...

Cijfers

Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers, kenmerken van opleidingen 2003-2009

Niet - bekostigd onderwijs, deelnemers naar opleiding Kenmerken van opleidingen

Cijfers

Educatie; deelnemers, educatietype, niveau, leeftijd, 2006/'07-2014/'15

Educatie; stand op 1 oktober en volumetelling, deelnemers, educatietype, opleidingsniveau, herkomstgroepering, generatie, leeftijd

Cijfers

Evaluatie ESF; Baankenmerken van ESF-deelnemers in 2007, 2008 en 2009

In opdracht van het Agentschap SZW heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek tabellen berekend met gegevens over banen van ESF-deelnemers.

Cijfers

MBO; deelnemers, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

ESF monitor deelnemerskenmerken 2008; kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten (voorlopige uitkomsten).

Via het Europees Centraal Fonds (ESF) is geld beschikbaar om mensen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is het Agentschap van het ministerie...

Artikelen

ESF-monitor deelnemerskenmerken 2009 - Kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten (voorlopige uitkomsten)

De Europese Commissie (EC) stelt via het Europees Sociaal Fonds (ESF) gelden beschikbaar om personen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is...

Artikelen

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Cijfers

Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Aantal aanspraken; bedragen verzekerd partnerpensioen Uitvoerders; regelingen; deelnemerstatussen

Cijfers

Vakanties van Nederlanders; kerncijfers

Participatie, aantal vakanties, vakantiedagen, overnachtingen, uitgaven Organisatiegraad, accommodatie, vervoermiddel, verblijfsduur

Cijfers

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland, 2015

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan ESF-projecten in de periode...

Cijfers

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Aantal personen; persoonsgegevens, bedragen verzekerd partnerpensioen Geslacht; leeftijd; burgerlijke staat; migratieachtergrond

Cijfers

Informatie

De Veiligheidsmonitor (VM) is vanaf 2019 een tweejaarlijks (in oneven jaren) terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.

Overig