Zoekresultaten

883 resultaten voor deelnemers
883 resultaten voor deelnemers

Pagina 3 van 36

Artikelen

Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers naar kenmerken van opleidingen, 2003-2012

Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan het niet-bekostigd onderwijs onderscheiden naar kenmerken van opleidingen en deelnemers. Wijziging ten opzichte van de Excel-tabel die in november 2012...

Cijfers

MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio

Cijfers

Educatie; deelnemers, educatietype, niveau, leeftijd, 2006/'07-2014/'15

Educatie; stand op 1 oktober en volumetelling, deelnemers, educatietype, opleidingsniveau, herkomstgroepering, generatie, leeftijd

Cijfers

Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers, kenmerken van opleidingen 2003-2009

Niet - bekostigd onderwijs, deelnemers naar opleiding Kenmerken van opleidingen

Cijfers

Evaluatie ESF; Baankenmerken van ESF-deelnemers in 2007, 2008 en 2009

In opdracht van het Agentschap SZW heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek tabellen berekend met gegevens over banen van ESF-deelnemers.

Cijfers

Moet ik als deelnemer een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren en hoe?

Antwoord op vraag Moet ik als deelnemer een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren en hoe moet dat?

FAQ's

MBO; deelnemers, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

ESF-monitor deelnemerskenmerken 2009 - Kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten (voorlopige uitkomsten)

De Europese Commissie (EC) stelt via het Europees Sociaal Fonds (ESF) gelden beschikbaar om personen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is...

Artikelen

ESF monitor deelnemerskenmerken 2008; kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten (voorlopige uitkomsten).

Via het Europees Centraal Fonds (ESF) is geld beschikbaar om mensen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is het Agentschap van het ministerie...

Artikelen

Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Aantal aanspraken; bedragen verzekerd partnerpensioen Uitvoerders; regelingen; deelnemerstatussen

Cijfers

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Cijfers

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen, bedragen geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland

Cijfers

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland, 2015

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan ESF-projecten in de periode...

Cijfers

ESF monitor deelnemerskenmerken 2007. Voorlopige uitkomsten van kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten

Via het Europees Centraal Fonds (ESF) is geld beschikbaar om mensen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is het Agentschap van het ministerie...

Artikelen

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007-2010 nader bekeken.

Tabellen over kenmerken van deelnemers (2007 en 2010) aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en tabellen over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan...

Artikelen

Hulp voor ziekenhuis in Gambia na avontuurlijke reis

Op 22 oktober van dit jaar vertrok een colonne van 52 deelnemers met 23 auto’s en 2 motoren vanuit Zwijndrecht naar Gambia.

Artikelen

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland, 2013

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Cijfers

Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen

Aantal pensioenaanspraken, opgebouwde en te bereiken pensioenbedragen Pensioenuitvoerders, pensioenregelingen en status pensioenaanspraken

Cijfers

Evaluatie Europees Sociaal Fonds (ESF); Deelname aan het mbo van ESF-deelnemers uit actie C

Onderzoek naar deelname aan het mbo van deelnemers aan beëindigde ESF projecten uit actie C in de periode 2007-2009. Opdrachtgever: EIM

Cijfers

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland 2009-2012

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken (in 2009 en in 2012) aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan...

Artikelen

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007-2011 nader bekeken

Rapport en tabellen over kenmerken van deelnemers (2008 en 2011) aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan...

Artikelen

Een blik op de toekomst van ondernemend Nederland

Op 15 november 2023 vond bij het CBS de tweede editie plaats van het symposium ‘De toekomst van ondernemen in Nederland’.

Artikelen