Zoekresultaten

856 resultaten voor deelnemers
856 resultaten voor deelnemers

Pagina 2 van 35

Elektronisch Detentiehuis (EDH)

Tehuis waarin gedetineerden 's nachts en in het weekend verblijven waarbij zij een zender bij zich dragen in de vorm van een enkelband. Overdag volgen de gedetineerden een gemeenschappelijk...

Overig

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2018/’19

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2018/'19.

Cijfers

Effectmeting deelnemers aan economische missies

Het rapport betreft een kwantitatieve analyse van het effect van de inzet van economische missies op de internationalisering van bedrijven.

Cijfers

ESF Monitor 2007-2013, unieke deelnemers

Arbeidsmarktpositie van (unieke) deelnemers aan projecten gefinancierd door het ESF in de programmaperiode 2007-2013.

Cijfers

Deelnemers aan economische missies, 2004-2016

Beschrijving van deelnemers aan economische missies in 2004-2016 en ontwikkeling van hun handel in goederen en diensten.

Cijfers

Pensioenfondsen en hun deelnemers, 2001-2007

In de jaren 2001-2007 is het aantal pensioenfondsen voortdurend gedaald. Het aantal deelnemers is daarentegen gestegen en de uitgekeerde bedragen zijn groter geworden. De verdeling van de...

Artikelen

Basiseducatie; deelnemers naar leeftijd, 1993-2006

Deelnemers basiseducatie Deelnemers basiseducatie naar leeftijd

Cijfers

Deelnemers gezondheids- en welzijnsopleidingen 2017/’18

Ontwikkeling van het aantal deelnemers aan gezondheids- en welzijnsopleidingen in het mbo en ho van 2010/’11-2017/’18

Cijfers

Pensioenfondsen; deelnemers en premies 1997-2015

Aantal pensioenfondsen en deelnemers, ontvangen premies, naar type pensioenfonds.

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2017/’18

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2017/'18.

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2015/’16

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2015/'16.

Cijfers

Nederlandse onderwijsuitgaven per deelnemer hoog in Europa

Nederlandse onderwijsinstellingen gaven vergeleken met andere Europese landen in 2007 veel uit per deelnemer. Een relatief fors deel van de uitgaven van onderwijsinstellingen in ons land wordt...

Artikelen

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2016/’17

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2016/'17.

Cijfers

Ruim 800 duizend deelnemers aan arbeidsmarktprojecten EU

Sociaal Bestek, augustus/september 2014

Artikelen

Totale groep deelnemers leren met hoogste vooropleiding

Deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren met hoogst behaalde vooropleiding vwo, hbo of wo

Cijfers

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2014/’15

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-deelnemers uit schooljaar 2014/’15.

Cijfers

MBO; deelnemers, herkomst, generatie, leerweg 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, generatie, regio

Cijfers

Deelnemers levenlang leren 20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Cijfers

Door- en uitstroom van mbo deelnemers, 2013/'14

Door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2013/’14.

Cijfers

Deelnemers deeltijd-/korte opleiding20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding dat deelneemt aan deeltijd- en korte opleidingen/cursussen 2013-2017.

Cijfers

Deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Cijfers
Artikelen