Zoekresultaten

10000 resultaten voor decentrale overheid
10000 resultaten voor decentrale overheid
Actieve filters (1)

Pagina 5 van 400

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit Waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa

Cijfers

121 miljoen euro invoerrechten betaald over import uit het VK

In de eerste 8 maanden sinds het Verenigd Koninkrijk de gemeenschappelijke Europese markt verliet, is 121 miljoen euro aan invoerrechten betaald over Nederlandse import uit het VK.

Artikelen

Kwartaalcijfers over gezondheid met tijdreeksmodellen

Het schatten van kwartaalcijfers over de gezondheid in Nederland tijdens de Covid-19 pandemie met structurele tijdreeksmodellen.

Artikelen

Promotieonderzoek nuanceert zwart-wit beeld over flexwerk

Nederland is één van de Europese koplopers als het gaat om flexwerken.

Artikelen

Kerncijfers over jeugdzorg, 2015-2020

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de AOW-inkomsten en -uitgaven en voor de uitgaven aan kinderopvang.

Publicaties

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Lijst instellingen sector overheid

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Overig

Wat rekent het CBS tot de sector overheid?

Het CBS bakent voor de statistieken van de overheidsfinanciën de sector overheid af volgens Europese richtlijnen.

Artikelen

Een derde minder voertuigkilometers over de grens in 2020

Nederlandse personenauto’s, bestelauto’s, bussen en zware vrachtvoertuigen legden in coronajaar 2020 gezamenlijk bijna 15 miljard kilometer af in het buitenland.

Artikelen

Aflevering 8: Over koopkracht en inkomensongelijkheid

Journaliste en programmamaakster Liesbeth Staats met Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Een gesprek over koopkracht en inkomensongelijkheid. Klopt het dat we er alleen maar op...

Artikelen

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken

Personen met re-integratie- en/of participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening

Cijfers

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Aflevering 7: Over doodsoorzaken, Corona en meer

Podcast cijfers voor iedereen Aflevering 7: Over doodsoorzaken, Corona en meer met Tanja Traag

Artikelen

Alcoholsterfte over 2020 naar leeftijd en geslacht

De alchoholsterfte over 2020 ingeldeeld naar leeftijdsgroepen, geslacht en ICD code.

Cijfers

Proefschrift over regiobranding wint award

Inwoners die naar een andere regio zijn verhuisd kunnen een belangrijke rol spelen in de vermarkting

Artikelen

Veel vraag naar expertise CBS over grote ondernemingen

De Nederlandse economie draait voor een belangrijk deel op multinationals en grote ondernemingen die wereldwijd opereren.

Artikelen

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

Re-integratie- en participatievoorzieningen Type re-integratie- en participatievoorziening

Cijfers

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Overheid; uitgaven cultuur, sport en recreatie 1999 - 2012

Overheidsuitgaven voor kunst en cultuurbeheer, sport en recreatie; Rijk, provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Cijfers

Overheidsschuld duikt eind derde kwartaal onder 50 procent van het bbp

De overheidsschuld als percentage van het bruto binnenlands product kwam aan het eind van het derde kwartaal uit op 49 procent. Dit is ruim 3 procentpunt lager dan begin van het jaar. Het saldo van...

Artikelen

Vertrouwen ondernemers industrie neemt wat toe

De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart verbeterd.

Artikelen