Zoekresultaten

24074 resultaten voor decentrale overheid
24074 resultaten voor decentrale overheid

Pagina 3 van 963

VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis

vt_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis, 2019-2022 (1e halfjaar)

Overig

Welke historische tijdreeksen heeft het CBS over onderwijs?

historische tijdreeksen van het CBS over onderwijs

FAQ's

Ovuitkjaarbedragtab:personen met een overige uitkering

Ovuikjaarbedragtab: Alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering hebben ontvangen, 1999-2016.

Overig

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Overheidsuitgaven aan onderwijs. Per onderwijssector, aan studiefinanciering en percentage bbp.

Cijfers

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.

Cijfers

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).

Cijfers

Op zoek naar data over de bevolking

Over het lesmateriaal op zoek naar data over de bevolking

Overig

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2021-2022Q1

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in de periode 2021 en 1ste kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden...

Cijfers

VT_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis

vt_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis, 2019-2022 (1e halfjaar)

Overig

Valt er al iets te zeggen over de uitkomsten?

Valt er al iets te zeggen over de uitkomsten?

FAQ's

Ovuitkmndbedragbus: Personen met overige uitkering maand

Maandbedragen van personen met een overige uitkering, 1999-2016

Overig

Kunnen andere overheden of organisaties data opvragen bij het CBS?

Kunnen andere overheden of organisaties data opvragen bij het CBS?

FAQ's

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren

Cijfers

Werkblad Op zoek naar data over de bevolking

Op zoek naar data over de bevolking

Overig

Filmpje Op zoek naar data over de bevolking

Filmpje Op zoek naar data over de bevolking

Overig

Saldo en schuld; overheidssectoren

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.

Cijfers

Docentenhandleiding Op zoek naar data over de bevolking

Docentenhandleiding Op zoek naar data met Daan

Overig

Alcoholsterfte over 2021 naar leeftijd en geslacht

Alcoholsterfte over 2021 naar leeftijdsgroepen, geslacht en ICD-10 code

Cijfers

Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

Gemiddelde reële huurverhoging Gereguleerde sociale en overige huurwoningen gecorrigeerd voor inflatie

Cijfers

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

Sloop, export en overige uitval van personenauto’s en bedrijfsauto’s (bedrijfsmotorvoertuigen) naar gewicht voertuigen, provincie en landsdeel

Cijfers

Aardgasbaten overheid 1969-2021

Aardgasbaten overheid 1969-2021 in lopende prijzen en in prijzen 2021. Deze data zijn door het CBS verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Cijfers

Planbureaus en overige kennisinstellingen

Met diverse kennisinstituten is er een intensieve samenwerking zoals met het SCP, PBL, Centraal Planbureau (CPB), TNO, NIDI en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Overig

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's

Uitval actieve motorvoertuigenpark, met Nederlands kenteken, regio Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)

Cijfers

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Sloop, export en overige uitval van personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen naar leeftijd voertuig

Cijfers
FAQ's