Zoekresultaten

24115 resultaten voor decentrale overheid
24115 resultaten voor decentrale overheid

Pagina 2 van 965

Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2021. De gegevens zijn...

Cijfers

Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid

Secmovactmndbedragbus: : Personen met inkomen uit overige arbeid in de verslagmaand, longitudinaal 2001-2021

Overig

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Onderzoeker team Centrale overheden

In deze functie werk je aan cijfers over de sociale-zekerheidsfondsen. Je draagt bij aan de gegevens over de overheidsfinanciën. Je helpt bij het analyseren van de rijksfinanciën en denkt mee over...

Overig

Planbureaus en overige kennisinstellingen

Met diverse kennisinstituten is er een intensieve samenwerking zoals met het SCP, PBL, Centraal Planbureau (CPB), TNO, NIDI en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Overig

Lijst instellingen sector overheid

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Overig

Kenniscentrum voor statistieken over overheidsfinanciën

De afdeling Overheidsfinanciën publiceert statistieken over de financieel-economische ontwikkelingen van de overheid.

Overig

Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden

Ravtab: Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar 2004-2021

Overig

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Productie van elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers Centrale/decentrale productie, energiedragers

Cijfers

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Financiële transacties en balans van de overheid. Financiële instrumenten, activa en passiva, standen en stromen, sectoren.

Cijfers

Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid

Ovarbeidmndbedragbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid,maandbedragen 2001-2021

Overig
Overig

Uitgaven klimaatmitigatie door de overheid

De uitgaven ter voorkoming van klimaatverandering (mitigatie) door de rijksoverheid zijn gestegen.

Overig

Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk

Pensovjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW, 1999-2016

Overig

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.

Cijfers

Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig.

Cijfers

Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid

Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid, 2001-2021

Overig

VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis

VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis, 2019-2022 (1e halfjaar)

Overig

VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis

vt_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis, 2019-2022 (1e halfjaar)

Overig

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen en correcties Regio’s

Cijfers
Overig

Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid

Korte onderzoeksbeschrijving Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid

Overig

Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Informatie over Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over water?

Uitstoot door Nederlandse binnenvaart- en zeeschepen

Overig