Zoekresultaten

1399 resultaten voor dagrecreatie terrein
Zoek in plaats daarvan naar dagrecreatief terrein
1399 resultaten voor dagrecreatie terrein
Zoek in plaats daarvan naar dagrecreatief terrein

Pagina 1 van 56

Overig

Dagrecreatief terrein

Terrein in gebruik voor dagrecreatie zoals dierentuinen, openluchtmusea en pretparken.

Overig

Bebouwd terrein

Het bebouwde gebied blijft toenemen. De toename van het bebouwde gebied is gemiddeld 0,8 procent per jaar.

Overig

Dagtocht

Een recreatieve activiteit waarvoor men ten minste twee uur van huis is, zonder dat daarbij een overnachting elders plaatsvindt. Bezoeken aan familie of kennissen behoren hier niet toe.

Overig

Duur van de dagtocht

Verschil tussen de opgegeven vertrek- en terugkomsttijd van de dagtocht. Een dagtocht duurt minimaal twee uur.

Overig

Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en provincies

Cijfers

Bestemming dagtocht

De plaats waar men is geweest of, wanneer meerdere plaatsen zijn aangedaan, de plaats die het verst van het vertrekadres ligt.

Overig

Verblijfsrecreatief terrein

Terrein in gebruik voor een meerdaags recreatief verblijf, zoals campings, bungalowparken en jeugdherbergen.

Overig

Bebouwd terrein

Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.

Overig

Agrarisch terrein

Terrein in gebruik voor land- en tuinbouw, inclusief glastuinbouw.

Overig

Semiverhard overig terrein

Overig semi-bebouwd terrein met een zekere mate van verharding.

Overig

Terrein voor glastuinbouw

Terrein in gebruik voor agrarische bedrijfsvoering onder staand glas.

Overig

Semi-bebouwd terrein

Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein.

Overig

Overig agrarisch terrein

Agrarisch terrein niet in gebruik voor glastuinbouw, zoals grasland, tuinland, bouwland of boomgaard.

Overig

Hoe moet de hersteloperatie kinderopvangtoeslag op het terrein van de sociale zekerheid geregistreerd worden?

Kwijtschelding van publieke schulden van gedupeerde ouders en hun eventuele partner in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag

FAQ's

Open nat natuurlijk terrein

Open terrein met een natte ondergrond met als belangrijkste functie natuur.

Overig

Open droog natuurlijk terrein

Open terrein met een droge ondergrond, met als belangrijkste functie natuur.

Overig

Terrein voor openbare voorzieningen

Terrein in gebruik voor het algemeen nut, zoals gemeentehuizen, politiebureaus en nutsbedrijven.

Overig

CBS op zoek naar IT-personeel met passie voor het vak

Het CBS is voortdurend op zoek naar nieuw personeel op allerlei terreinen van de statistiek en IT.

Artikelen

Terrein voor detailhandel en horeca

Terrein in gebruik voor geconcentreerde detailhandel en horeca-activiteiten.

Overig

Terrein voor sociaal-culturele voorzieningen

Terrein in gebruik voor sociale en culturele voorzieningen zoals ziekenhuizen, universiteiten en musea.

Overig

Nederlanders besteden meer aan recreatieve uitstapjes

Een dagje uit kostte in 2007 gemiddeld 14 euro per persoon. Dat is bijna 11 procent meer dan in 2002, gecorrigeerd voor prijsveranderingen. In totaal gaven de Nederlanders bijna 13 miljard euro uit...

Artikelen

Bos en open natuurlijk terrein

Terrein in gebruik als bos, als droog of als nat open natuurlijk terrein.

Overig

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017

Cijfers