Zoekresultaten

135 resultaten voor dagopname
135 resultaten voor dagopname

Pagina 5 van 6

Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011

Medische contacten, roken, alcoholgebruik, overgewicht, ervaren en psychische gezondheid, aandoeningen en beperkingen naar regio

Cijfers

Trajecten jeugdzorg in natura; duur, (jeugdzorg)regio, peildatum, 2015-2017

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar duur van het traject en regio van de verantwoordelijke gemeente

Cijfers

Jeugdhulp 1e halfjaar 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het 1e halfjaar 2020.

Publicaties

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, jeugdzorg, verzorgings- en verpleeghuizen, ggz, jeugdzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Ziekenhuispatiënten naar geslacht, leeftijd, diagnose en inkomen, 1997-2004

Ziekenhuispatiënten naar geslacht, leeftijd, diagnose en inkomen en de bijbehorende steekproefaantallen.

Cijfers

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008, 2007-2011

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg

Cijfers

Zorgrekeningen; kerncijfers en uitgaven conform diverse classificaties

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg. Kern- cijfers en gebruiksdoelen, financieringsbronnen en functieverdeling.

Cijfers

Jeugdhulp 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2019.

Publicaties

MBO-gediplomeerden met werk; opleiding en bedrijfstak, 2004-2007

Mbo-gediplomeerde schoolverlaters met werk; opleidingsrichting en bedrijfstak (SBI'93)

Cijfers

Praktijken van zorgverleners; financiën, 2005-2015

Opbrengsten en lasten van praktijken van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, oefentherapeuten en verloskundigen

Cijfers

Verpleeghuizen; personeel/investering/instell./exploitatie, 1985 - 2004

Instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, werkzame personen, FTE's, investeringen en exploitatiegegevens.

Cijfers

Banen van werknemers (1993-2005); economische activiteit en geslacht

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht (tot op SBI 5 - digitniveau)

Cijfers

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, daklozen

Cijfers

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; aanbieders, financiering, 2005-2016

Zorguitgaven; aanbieders en financiering, internationaal vergelijkbaar

Cijfers

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; aanbieders, financiering, 2005-2013

Zorguitgaven; aanbieders en financiering, internationaal vergelijkbaar

Cijfers

Ziekenhuispatiënten; geslacht, leeftijd en diagnose, 1995-2010

Personen met ziekenhuisopnamen onder de geregistreerde bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en diagnose

Cijfers

Waardering voor zorgverleners

Hoe tevreden zijn Nederlanders over deze zorgverleners?

Publicaties

Jongeren provinciaal gefinancierde jeugdzorg; zorgvorm, regio, 2011-2014

Aantal jongeren dat provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen heeft Zorgvormen Bureaus Jeugdzorg, Jeugd en Opvoedhulp naar regio

Cijfers

Nederlandse lokale overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven

Het aandeel overheidsuitgaven door de lokale overheid is in de afgelopen 20 jaar licht afgenomen, dat van de centrale overheid toegenomen. De lokale overheid is qua inkomsten sterk afhankelijk van de...

Publicaties

Instroom in MBO;werkn. en zelfstandigen, inkomsten en bedrijfstak 2006-2009

Instroom MBO naar leerweg en niveau vanuit werk Bedrijfstak, inkomsten, leeftijd en geslacht

Cijfers

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; kenmerken van werk, 2004-2007

Mbo - gediplomeerde schoolverlaters; opleiding, kenmerken van het werk, branche, herkomst

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; patiënten, diagnose, regio, 2008-2011

Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC (med. special. somatische zorg); naar diagnose, leeftijd, geslacht, regio

Cijfers

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht bedrijfstakken SBI '93

Cijfers