Zoekresultaten

135 resultaten voor dagopname
135 resultaten voor dagopname

Pagina 3 van 6

Gehandicaptenzorg; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Capaciteit (aantal plaatsen), productie (aantal verpleegdagen en dagbehandelingen), exploitatiekostenen - opbrengsten, personeelsomvang

Cijfers

Jeugdhulp 2021

Overzicht van alle geleverde jeugdhulp in 2021 waarin zowel kenmerken van de jongeren worden beschreven als kenmerken van de geleverde jeugdhulp.

Publicaties

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling ISHMT, regio

Aantal ziekenhuisopnamen; naar geslacht, leeftijd, soort opname, regio (o.a. gemeenten), diagnosegroepen vlgs ISHMT en externe oorzaken

Cijfers

Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; pers.kenmerken, 2010-2013

Huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, medicijnen, dagopnamen, geslacht, leeftijd, herkomst, opleiding, stedelijkheidsgraad, inkomen.

Cijfers

Operaties in het ziekenhuis; soort opname, leeftijd en geslacht, 1995-2010

Uitgevoerde operaties naar klinische opname of dagopname Geslacht, leeftijd, operaties, perioden

Cijfers

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Ziekenhuisopnamen van personen tot 50 jaar; geslacht en herkomstgroepering

Ziekenhuisopnamen van personen tot 50 jaar geslacht en herkomstgroepering

Cijfers

Psychiatrische ziekenhuizen; investeringen en productiegegevens, 1985 2001

Aantal instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, en investeringen.

Cijfers

Instellingen voor verstandelijk gehandicapten, 1985 - 2001

Instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, werkzame personen, bezette arbeidsplaatsen en investeringen.

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen

Personen met lopende DBC in medisch specialistische somatische zorg Gestandaardiseerd inkomen, gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht

Cijfers

Steeds meer ziekenhuisopnamen voor huidkanker

Ziekenhuisopnamen voor huidkanker nemen sterk toe.

Artikelen

Verpleeghuizen; capaciteit, patiënten en productie, 1998-2005

Verpleeghuizen; capaciteit, patiënten en productie.

Cijfers

Ziekenhuizen; exploitatie, personeel en productie, 1972 - 2006

Exploitatie, personeel en productie van algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen.

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

Aantal geopende, gesloten, of lopende DBC's van special. somatische zorg; naar gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht

Cijfers

Ziekenhuizen; exploitatie, personeel, patiënten en productie, 1985 - 2004

Instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, werkzame personen, FTE's en exploitatiegegevens.

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, peildatum, 2015-2020

Aantal jongeren met jeugdzorg in natura naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht

Cijfers

Jeugdhulp 1e halfjaar 2021

Overzicht van alle geleverde jeugdhulp in de eerste zes maanden van 2021 waarin zowel kenmerken van de jongeren worden beschreven als kenmerken van de geleverde jeugdhulp.

Publicaties

Zorginstellingen; financiën, productie, capaciteit, SBI 2008, 2006-2011

Verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen volgens SBI 2008

Cijfers

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie, cap., SBI'93, 2006-2009

Financiën, personeel, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen per SBI'93, 2006-2009

Cijfers

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, perspectief, 2015-2020

Aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop naar duur, verwijzer en perspectief van het traject

Cijfers

Kerncijfers over jeugdzorg, 2015-2020

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum, 2015-2020

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar de verantwoordelijke gemeente

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, 2015-2020

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in huishouden

Cijfers

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit, 2006-2012

Verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen volgens SBI 2008

Cijfers