Zoekresultaten

647 resultaten voor curatieve ggz
647 resultaten voor curatieve ggz

Pagina 1 van 26

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; migratieachtergrond

DBC-gefinancierde GGZ naar hoofddiagnose migratieachtergrond, leeftijd, geslacht

Cijfers

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; inkomen, leeftijd

DBC-gefinancierde GGZ naar hoofdgroepdiagnose inkomen, leeftijd

Cijfers

Vacaturegraad GGZ blijft onverminderd hoog, uitstroom neemt toe

Sinds het 1e kwartaal van 2018 neemt de vacaturegraad in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toe. In het 2e kwartaal van 2022 waren er 67 vacatures per duizend banen van werknemers. Dit is de...

Artikelen

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2021

De tabel bevat gegevens over suïcide in de regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer. Het betreft voorlopige cijfers van...

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Zorginstellingen; kerncijfers

Kerncijfers: verlies- en winstrekening, balans, personeel ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Bedrijven van zorgverleners; opbrengsten, kosten, resultaat SBI-klasse; type zorgverlener

Cijfers

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose, regio, 2015-2017

DBC-gefinancierde GGZ naar hoofdgroepdiagnose regio, leeftijd

Cijfers

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar zorgfuncties en zorgaanbieders

Cijfers

Jongeren met Zvw-gefinancierde GGZ; zorgvormen, 2011-2014

Jongeren met Zvw gefinancierde geestelijke gezondheidszorg zorgvormen GGZ, geslacht, leeftijd, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg

Cijfers

Meer specialistische ggz bij lage inkomens

Nederlanders die werden behandeld in de ggz behoorden relatief vaak tot huishoudens uit de lagere inkomensgroep

Artikelen

Jongeren met Zvw-gefinancierde GGZ; vorm, regio, 2011-2014

Jongeren met Zvw gefinancierde geestelijke gezondheidszorg vorm, regio GGZ, zorgvorm, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg

Cijfers

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 1998-2022

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar zorgfuncties en zorgaanbieders

Cijfers

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond 2009-2020

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg, naar type zorg, leeftijd en migratieachtergrond

Cijfers

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg, naar type zorg, leeftijd, geslacht en inkomen

Cijfers

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering

Cijfers

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, herkomst

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg naar type zorg, leeftijd, geslacht en herkomst

Cijfers

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 1998-2022

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering

Cijfers

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod

Cijfers

Zorguitgaven: nationaal en internationaal vergeleken; aanbieders

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar zorgfuncties en zorgaanbieders

Cijfers