Zoekresultaten

7415 resultaten voor creatieve industrie
7415 resultaten voor creatieve industrie

Pagina 1 van 297

Onderzoeksrapportage creatieve industrie

Onderzoeksrapport over de afbakening van het begrip 'creatieve industrie'.

Overig

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2022Q3

Cijfers over het aantal banen, arbeidsjaren, zelfstandig ondernemers en bedrijven in de culturele en creatieve sector voor de jaren 2010 tot en met het derde kwartaal van 2022 (voorheen: tabellenset...

Cijfers

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2022Q1

Cijfers over werknemers, zelfstandig ondernemers en bedrijven in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Cijfers

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100

Cijfers

Productie en omzet nijverheid

De maandstatistiek brengt binnen het stelsel van de Europese statistiek de ontwikkelingen van de productie en (industriële) omzet per branche/bedrijfstak in kaart.

Overig

Culturele en creatieve sector

Reeks van de culturele en creatieve sector

Overig

Dossier Culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector in Nederland bestaat uit duizenden instellingen en bedrijven. Enerzijds gaat het daarbij om grote instellingen en bedrijven met honderden werknemers en een omzet van...

Overig

Corona onderzoek culturele en creatieve sector

Een van de gevolgen van de coronapandemie voor de culturele en creatieve sector waren de periodes van lockdown waarin onder andere culturele instellingen hun deuren moesten sluiten en de maatregelen...

Overig

Nijverheid

Samenvoeging van de SBI-secties B t/m F, daardoor omvattend: - Winning van delfstoffen; - Industrie; - Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en water; -...

Overig
Artikelen

Energieverbruik in de nijverheid

Het verkrijgen van cijfers over het energieverbruik van de nijverheid in Nederland, exclusief de bouwnijverheid.

Overig

Meer bedrijven in culturele en creatieve sector in 2021

Op 1 oktober 2021 waren er 22,3 duizend culturele en creatieve bedrijven met twee of meer werkzame personen, ruim 5 procent meer dan op 1 januari 2020.

Artikelen

Creatieve industrie in Nederland; creatieve beroepen

Creatieve mensen en bedrijven worden gezien als een belangrijke stimulans voor economische groei. In dit onderzoek ligt de focus op het beschrijven van de personen met een creatief beroep in...

Artikelen

Productie-Index Industrie

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Creatieve industrie in Nederland

In Nederland zijn ruim 43 duizend bedrijven actief in de creatieve industrie. Hiermee heeftde creatieve industrie een aandeel van 5 procent in het Nederlandse bedrijfsleven. Degroei van de creatieve...

Artikelen

Indicatoren aardgasgebruik van de industrie

Dit dashboard geeft informatie over het aardgasverbruik van de industrie die is aangesloten op het GTS-netwerk

Dashboards

Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2015=100

Cijfers

Vooronderzoek satellietrekening cultuur en creatieve industrie

Rapport over de mogelijkheid tot het opstellen van een satellietrekening cultuur en creatieve industrie. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikelen

Vertrouwen ondernemers industrie opnieuw fractie positiever

De stemming onder ondernemers in de industrie is in december verbeterd

Artikelen

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door stationaire bronnen Raffinaderijen, energiebedrijven, nijverheid, particuliere huishoudens

Cijfers

Industrie en energie

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema industrie en energie

Overig

Nicole Braams, accountmanager

Testimonial: Nicole Braams, accountmanager en projectleider bij het CBS

Overig

Bedrijven in culturele sector naar regio

Deze tabel bevat het aantal bedrijfsvestigingen met minimaal twee werkzame personen in de culturele sector per regio

Cijfers