Zoekresultaten

81 resultaten voor containervervoer
81 resultaten voor containervervoer

Pagina 4 van 4

Binnenvaart; binnenlands en internationaal goederenvervoer, 1996 - 2006

Goederenstromen in de binnenvaart, naar land (en regio) van lading en lossing, uitgesplitst naar scheepstype, nationaliteit en goederensoort.

Cijfers

Zeevaart; reis- en ladinggegevens per kwartaal, 1996 - 2010

Aangekomen en vertrokken zeeschepen en vervoerde lading over zee, naar richting, zeehaven en goederensoort.

Cijfers

Nederland Handelsland 2021

De publicatie bevat informatie over de staat van internationalisering in Nederland. Aan bod komt import en export van goederen en diensten, banen en verdiensten door export, productieketens,...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2021, vierde kwartaal, Exogene schokken

Hoe heeft de internationale handel van Nederland zich ontwikkeld tijdens de coronacrisis en in aanloop naar de formele Brexit. Welke bedrijven met internationale hadden vooral last van deze schokken?...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2020, tweede kwartaal, thema China

Nederland en China zijn verweven ten aanzien van de handel, investeringen, exportverdiensten, Chinese werknemers en studenten. China is één van Nederlands grootste handelspartners.

Publicaties

Trends in Nederland 2018

Cijfers, uitkomsten en trends uit diverse CBS-statistieken over maatschappij, economie en arbeid en inkomen.

Publicaties