Zoekresultaten

81 resultaten voor containervervoer
81 resultaten voor containervervoer

Pagina 3 van 4

Artikelen

Beroepsgoederenwegvervoer; prijsindex 2003 1e kwartaal = 100

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingscoëfficienten naar voertuigtype en bestemming.

Cijfers

Prijsindexcijfers beroepsgoederenvervoer over de weg 1e kwartaal 1994=100

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingscoëfficienten naar voertuigtype en bestemming.

Cijfers

Groei goederenaanvoer zeevaart, steeds grotere schepen

Tussen 2000 en 2013 is de aanvoer van goederen in Nederlandse zeehavens met 24 procent gestegen. Vorig jaar is 388 miljoen ton goederen via zee aangevoerd, vooral bulkgoederen en goederen in...

Artikelen

Hoeveel vracht gaat er via Nederlandse zeehavens?

Herkomst en bestemming van vracht naar soort goederen vervoerd via zeehavens

Overig

Verdieping van de zeevaartstatistieken: transshipment

Verdieping van de zeevaartstatistieken: nieuwe visualisatie transshipment containerstromen.

Overig

Internationaal containertransport op Rotterdam gericht

In 2009 werden 13,8 miljoen containers (uitgedrukt in TEU, twintigvoetequivalenten) van en naar Nederland getransporteerd. De grootste containerstroom ging over zee van en naar Rotterdam.

Artikelen

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening index 2006=100; 2002Q4-2011Q4

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties commerciële dienstverlening naar CPA.

Cijfers

Ondernemingsklimaat; macro-econ. condities intern. vergeleken 1990-2012

Inflatie, langetermijnrente, saldo overheidsfinanciën, staatsschuld, Landen, perioden

Cijfers

Nieuwsbrief Globalisering juli 2022

Nieuwsbrief Globalisering juli 2022

Overig

Verkeer en vervoer

De ontwikkeling van zowel het aantal internationaal vervoerde reizigers als de internationaal vervoerde vracht door de lucht kan worden gezien als een belangrijke indicator voor de stand van de...

Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 1 t/m 5 oktober 2007 (week 40).

Artikelen

Daling kolenoverslag in Nederlandse zeehavens zet door

De kolenoverslag in Nederlandse zeehavens is in 2017 weer gedaald.

Artikelen

Binnenvaartschepen vervoerden 368 miljoen ton in 2017

Binnenvaartschepen vervoerden in 2017 ruim 368 miljoen ton goederen over de Nederlandse wateren

Artikelen

Meer goederen vervoerd door binnenvaart in 2014, omzet blijft achter

Het goederen vervoer over de Nederlandse binnenwateren is in 2014 met 3 procent gestegen. De omzetten nemen toe, maar zijn nog niet op het niveau van vóór de crisis.

Artikelen
Artikelen

Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 19 t/m 23 november 2007 (week 47).

Artikelen

Steeds meer goederen vervoerd in containers

Van de totale hoeveelheid goederen die over zee ons land binnenkomen, is het aandeel goederen in containers de laatste 15 jaar meer dan verdubbeld. Het zijn vooral voedingsmiddelen die steeds meer...

Artikelen

Omzetgroei overslag neemt af

De omzetgroei van de laad-, los en overslagbedrijven is aan het afzwakken. In het tweede kwartaal van 2015 werd anderhalf procent meer omzet behaald. De groei van de omzet hangt samen met de...

Artikelen

Binnenvaart; binnenlands en internationaal goederenvervoer, 1996 - 2006

Goederenstromen in de binnenvaart, naar land (en regio) van lading en lossing, uitgesplitst naar scheepstype, nationaliteit en goederensoort.

Cijfers

Zeevaart; reis- en ladinggegevens per kwartaal, 1996 - 2010

Aangekomen en vertrokken zeeschepen en vervoerde lading over zee, naar richting, zeehaven en goederensoort.

Cijfers