Zoekresultaten

81 resultaten voor containervervoer
81 resultaten voor containervervoer

Pagina 2 van 4

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

Vervoersprestaties; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.

Cijfers

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

vervoersprestatie; binnenlands en internationaal naar soort goed vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers

Cijfers

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Persconferentie economische groei en arbeidsmarkt in het 1e kwartaal van 2022

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen presenteert de nieuwste cijfers over de economische situatie in Nederland

Video's

Omzet transport 4,6 procent hoger in eerste kwartaal

De omzet van de transportsector was in het eerste kwartaal van 2019 4,6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Koeriersbedrijven zetten ruim 13 procent meer om.

Artikelen

De Nederlandse economie 2006

Vandaag verschijnt de publicatie De Nederlandse economie 2006. Hierin zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de economie en arbeidsmarkt overzichtelijk bijeengebracht.

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Na een jaar met prijsdalingen, stijgen prijzen zeevaart weer

De prijzen van het Nederlandse zeevaartvervoer zijn in het vierde kwartaal ruim 8 procent gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze prijsstijging volgt op vier kwartalen waarin de prijzen...

Artikelen

Beroepsgoederenwegvervoer; prijsindex 2003 1e kwartaal = 100

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingscoëfficienten naar voertuigtype en bestemming.

Cijfers

Goederenoverslag bulkgoederen

In deze tabel staan gegevens over de goederenoverslag van natte en droge bulkgoederen in 2019 en 2020.

Cijfers

Prijzen zeevaart dalen sterk door de recessie

De prijzen van de Nederlandse zeevaart zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 15,5 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. De rederijen hebben door de economische recessie vooral de...

Artikelen

Goederenaanvoer per land

Top tien van de goederenaanvoer per land via Nederlandse zeehavens in 2019 en 2020.

Cijfers

Prijzen Nederlandse zeevaart stijgen verder

In het eerste kwartaal van 2010 zijn de prijzen van het Nederlandse zeevaartvervoer met 12 procent gestegen ten opzichte een kwartaal eerder.

Artikelen

Internationaal containertransport op Rotterdam gericht

In 2009 werden 13,8 miljoen containers (uitgedrukt in TEU, twintigvoetequivalenten) van en naar Nederland getransporteerd. De grootste containerstroom ging over zee van en naar Rotterdam.

Artikelen
Artikelen

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening index 2006=100; 2002Q4-2011Q4

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties commerciële dienstverlening naar CPA.

Cijfers

Groei goederenaanvoer zeevaart, steeds grotere schepen

Tussen 2000 en 2013 is de aanvoer van goederen in Nederlandse zeehavens met 24 procent gestegen. Vorig jaar is 388 miljoen ton goederen via zee aangevoerd, vooral bulkgoederen en goederen in...

Artikelen

Prijsindexcijfers beroepsgoederenvervoer over de weg 1e kwartaal 1994=100

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingscoëfficienten naar voertuigtype en bestemming.

Cijfers

Verkeer en vervoer

De ontwikkeling van zowel het aantal internationaal vervoerde reizigers als de internationaal vervoerde vracht door de lucht kan worden gezien als een belangrijke indicator voor de stand van de...

Artikelen

Ondernemingsklimaat; macro-econ. condities intern. vergeleken 1990-2012

Inflatie, langetermijnrente, saldo overheidsfinanciën, staatsschuld, Landen, perioden

Cijfers

Factsheet Urban Data Center Venlo

Feiten en cijfers over logistiek en grensoverschrijdende arbeid in Venlo en Noord-Limburg.

Artikelen

Kwartaalmonitor Transport en Logistiek, eerste kwartaal 2016

Monitor Transport en Logistiek: overzicht van de ontwikkelingen in de transportsector in het eerste kwartaal van 2016.

Artikelen