Zoekresultaten

9600 resultaten voor commerci��le dienstverlening
9600 resultaten voor commerci��le dienstverlening

Pagina 4 van 384

Cijfers

Inkoopwaarde overige goederen & diensten

De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn gespecificeerd.

Overig

Vacature-indicator

Vacature-indicator Industrie, bouwnijverheid, commerciële dienstverlening, SBI 2008

Cijfers

Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020

In de ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2020’ staan loonverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal. Er is aandacht voor trends in loonverschillen,...

Publicaties

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

CBS-diensten voor ontsluiten van datasets

Alle CBS diensten voor het ontsluiten van datasets

Overig
FAQ's

Procesmanager IT Automation

Je bent regisseur om zoveel mogelijk onze IT service en dienstverlening te automatiseren. Je bent vanaf ontwerp tot oplevering de spin in het web en zorgt dat alle stakeholders betrokken zijn en...

Overig

Broeikasgassen in de Nederlandse economie

Dit artikel in de reeks De Nederlandse economie beschrijft de relatie tussen broeikasgasuitstoot en economische activiteiten.

Publicaties

Database Administrator

Als expert op het gebied van Microsoft SQL neem jij het voortouw in het verbeteren, optimaliseren en vernieuwen van ons 1500+ database landschap.

Overig

Dienstenprijsindex

Prijsindexcijfers van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening leveren.

Overig

Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de keuzes van werkgevers bij het inzetten van zzp’ers in plaats van vaste of tijdelijke werknemers. Dit onderzoek bestaat uit een...

Publicaties

De regionale economie 2021

Overzicht van de regionale ontwikkelingen en het economisch herstel na de coronacrisis aan de hand van de thema’s regionale economische groei, bedrijven en arbeidsmarkt. Daarbij wordt gebruikgemaakt...

Publicaties

Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021

Oppervlakte en aantal gebouwen in de dienstensector naar gebouwtype en economische sector, op 1 januari 2020 en 2021.Deze zijn berekend op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG),...

Cijfers

Werk in Randstadprovincies voor ruim 80 procent in dienstensector

In alle provincies werken de meeste mensen in de dienstensector. In Utrecht en Noord-Holland is dit aandeel het grootst (86 procent). De werkgelegenheid nam in veel bedrijfstakken af. Wel steeg het...

Artikelen

Welke sectoren stoten broeikasgassen uit?

In 2020 werd van de totale hoeveelheid broeikasgassen 32 procent door de industrie uitgestoten, 20 procent door de sector elektriciteit, 19 procent door de sector mobiliteit (binnenlands verkeer en...

Overig

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energieaanbod, omzetting, verbruik, verbruikssaldo, finaal verbruik Energiedragers, aardgas, hernieuwbaar, elektriciteit, olie, kolen, warmte

Cijfers

Aardgas- en elektriciteitslevering aan bedrijven; verbruiksklasse, SBI 2008

Bedrijven/instellingen naar leveringsklasse; levering via openbaar net Grootte aardgaslevering, grootte elektriciteitslevering, sector

Cijfers