Zoekresultaten

9618 resultaten voor commerci��le dienstverlening
9618 resultaten voor commerci��le dienstverlening

Pagina 3 van 385

Onderzoeker bedrijfsstatistieken

In deze functie ga je je onder andere bezighouden met procesverbeteringen en data-analyse van onze statistieken. Tevens word je expert op het gebied van seizoencorrecties.

Overig

Regionale economische groei 1995-2019

Dit artikel in de reeks De regionale economie beschrijft de economische ontwikkeling van regio’s in de jaren 1995 tot en met 2019.

Publicaties

Omzet zakelijke dienstverlening 19,5 procent hoger in derde kwartaal

De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het derde kwartaal van 2021 19,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Monitor online platformen 2021

In de monitor wordt ingegaan op de ontwikkeling over de afgelopen jaren van de omzet, het aantal werkzame personen, en de verkoop van bedrijven via online platformen.

Publicaties

Hiërarchische verdeling internationale handel in diensten

Hiërarchische verdeling internationale handel in diensten

Overig

Diensten

Producten die niet tastbaar zijn, zoals horeca, handel, transport, zorg, overheid.

Overig

Belang dienstensector sinds 1969 sterk toegenomen

Het toegenomen belang van de dienstensector in de Nederlandse economie, 1969-2016.

Artikelen

Dochters van buitenlandse multinationals meest winstgevend

Dochterbedrijven van buitenlandse multinationals hadden in 2020 de hoogste winstquote van alle niet-financiële ondernemingen in Nederland. De winstquote van ondernemingen onder buitenlandse...

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2022 2e kwartaal: Belemmeringen dienstenhandel

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in de internationale handel van diensten: hoe heeft die zich de afgelopen jaren ontwikkeld en tegen welke barrières lopen...

Publicaties

Onregelmatige dienst

Arbeid die niet op gezette tijden plaatsvindt.

Overig

Regelmatige dienst

Arbeid op voor (dag-)arbeid gebruikelijke werktijden.

Overig

Archief(dienst)

Instelling of onderdeel daarvan met een bewaarfunctie voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten, tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden.

Overig

Uitvoer van diensten

Het verlenen van diensten door ingezetenen aan het buitenland.

Overig

Invoer van diensten

Het verlenen van diensten door het buitenland aan ingezetenen.

Overig

Dienst Justitiële Inrichtingen

Agentschap van het Ministerie van Justitie met de taak ervoor te zorgen dat de opgelegde vrijheidsstraffen en maatregelen op een doelmatige en menswaardige manier ten uitvoer worden gelegd.

Overig

Wijzigingen bij de berekening van de dienstenprijsindex (DPI)

Bij de samenstelling van de dienstenprijsindex (DPI) volgt het CBS met ingang van 2012 de classificatie van producten naar activiteit (CPA 2008), terwijl het basisjaar voor de dienstenprijsindex is...

Overig

Bezoek religieuze diensten

Mate waarin personen een kerkdienst of levensbeschouwelijke bijeenkomst bijwonen.

Overig

Financiële en zakelijke diensten

Microdatabestanden van CBS, thema Financiële en zakelijke diensten

Overig

Financiele en zakelijke diensten

Archief artikelen Finaciele en zakelijke diensten

Overig

Financiele en zakelijke diensten

Archief maatwerk Finaciele en zakelijke diensten

Overig

Kosten van dienstverlening door derden

Bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen) + aan derden afgedragen premies voor verzekering (zover nergens anders genoemd) + kosten accountants/ administratie/ advies/ rechtshulp e.d +...

Overig

Kosten van overige diensten

De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

Overig

Financiele en zakelijke diensten

Archief publicaties Finaciele en zakelijke diensten

Overig

Financiële en zakelijke diensten

Een overzicht van de CBS maatwerkpublicaties van het thema financiële en zakelijke diensten

Overig