Zoekresultaten

9603 resultaten voor commerci��le dienstverlening
9603 resultaten voor commerci��le dienstverlening

Pagina 2 van 385

VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis

vt_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis, 2019-2022 (1e halfjaar)

Overig

Omzet zakelijke dienstverlening 19,5 procent hoger in vierde kwartaal 2021

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2021 19,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2021 groeide de omzet van de zakelijke...

Artikelen

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Bestemmingen bedrijfstakken en finale bestedingen categoriëen

Cijfers

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen

Waarde in werkelijke prijzen en prijsniveau van 2015 (mln euro), herkomst van de uitvoer SBI2008, wederuitvoer en handels- en vervoermarges

Cijfers

Ps CD: Productiestatistiek Commerciële dienstverlening

Ps Commerciële dienstverlening: Productiestatistiek Commerciële dienstverlening, 1993 t/m 2020

Overig

Amsterdam aanjager economische groei in de periode 1995-2019

Amsterdam behoorde in de periode 1995-2019 tot de sterkst groeiende regio’s en had de grootste groeibijdrage aan de Nederlandse economie. In deze periode is het aandeel van de dienstverlening in de...

Artikelen

Verdiensten aan export in 2021 boven niveau van voor corona

In 2021 exporteerde Nederland voor 798 miljard euro aan goederen en diensten. Na aftrek van inkoopkosten verdiende Nederland daar ongeveer 279 miljard euro aan. Dat is bijna 11 procent meer dan in...

Artikelen

CBS Wereldcafé VI: Belemmeringen voor de handel in diensten

Over CBS Wereldcafé VI: Belemmeringen voor de handel in diensten

Overig

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Invoer, uitvoer en saldo van diensten uitgesplitst naar diverse diensten- soorten en landen(groepen)

Cijfers

Buitenlandse regelgeving beperkt Nederlandse dienstverleners

Regelgeving in het buitenland beperkt het exportpotentieel van Nederlandse dienstverleners. In de Internationaliseringsmonitor van het CBS is berekend wat het effect is van verschillende...

Artikelen

Aandeel van China in goederenimport verder toegenomen in 2021

In 2021 importeerde Nederland voor 48 miljard euro aan goederen uit China, waarvan bijna twee derde Nederland weer in vrijwel onbewerkte staat verliet als wederuitvoer.

Artikelen

Verbetering dienstverlening voor ondernemers

Informatie over Verbetering dienstverlening

Overig

Internationale handel in diensten onder pre-coronaniveau

n de eerste negen maanden van 2021 was de export van diensten met 146,3 miljard euro 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020. De dienstenimport noteerde met 141,6 miljard euro een plus van...

Artikelen

Nieuwe dienstverlening

Nieuwe dienstverlening

Overig

Commerciële dienstverlening

Dienstverlening gericht op het maken van winst.

Overig

Zakelijke dienstverlening

Een samentelling van SBI-secties M en N.

Overig

Ps Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw

Ps Dienstverlening Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw, 1993-1998, 2001 t/m 2020

Overig

Niet-commerciële dienstverlening

Dienstverlening niet gericht op het maken van winst.

Overig
Overig

Omzet zakelijke dienstverlening 19,5 procent hoger in derde kwartaal

De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het derde kwartaal van 2021 19,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen
Overig

Belang dienstensector sinds 1969 sterk toegenomen

Het toegenomen belang van de dienstensector in de Nederlandse economie, 1969-2016.

Artikelen

Internationale handel in diensten

De statistiek Internationale handel in diensten heeft tot doel het publiceren van gegevens over de invoer en uitvoer van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven.

Overig

Onderzoeker bedrijfsstatistieken

In deze functie ga je je onder andere bezighouden met procesverbeteringen en data-analyse van onze statistieken. Tevens word je expert op het gebied van seizoencorrecties.

Overig

Consumptie huishoudens groeit met bijna 3 procent in november

In november 2022 hebben huishoudens 2,7 procent meer besteed, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in november 2021. Net als in voorgaande maanden hebben ze meer besteed aan diensten, maar...

Artikelen