Zoekresultaten

7760 resultaten voor chemische industrie
7760 resultaten voor chemische industrie

Pagina 1 van 311

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100

Cijfers

Productie en omzet nijverheid

De maandstatistiek brengt binnen het stelsel van de Europese statistiek de ontwikkelingen van de productie en (industriële) omzet per branche/bedrijfstak in kaart.

Overig

Nijverheid

Samenvoeging van de SBI-secties B t/m F, daardoor omvattend: - Winning van delfstoffen; - Industrie; - Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en water; -...

Overig

Afzetprijzen industrie ruim 17 procent hoger in november

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november gemiddeld ruim 17 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Afzetprijzen industrie bijna 21 procent hoger in oktober

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober gemiddeld bijna 21 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Afzetprijzen industrie bijna 23 procent hoger in september

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september gemiddeld bijna 23 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Indicatoren aardgasgebruik van de industrie

Dit dashboard geeft informatie over het aardgasverbruik van de industrie die is aangesloten op het GTS-netwerk

Dashboards

Afzetprijzen industrie bijna 25 procent hoger in augustus

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus gemiddeld bijna 25 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Omzet industrie in derde kwartaal 22 procent hoger

In het derde kwartaal van 2022 was de omzet van de industrie 22,3 procent hoger dan een jaar eerder, voornamelijk door hogere prijzen.

Artikelen

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Afzetprijzen industrie bijna 28 procent hoger in juli

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli gemiddeld bijna 28 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Omzet industrie in tweede kwartaal 30,1 procent hoger

In het tweede kwartaal van 2022 was de omzet van de industrie 30,1 procent hoger dan een jaar eerder, voornamelijk door hogere prijzen.

Artikelen

Afzetprijzen industrie ruim 30 procent hoger in juni

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni gemiddeld ruim 30 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Industrie; voorraad gereed product, index 2015=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2015=100

Cijfers

Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Energieverbruik in de nijverheid

Het verkrijgen van cijfers over het energieverbruik van de nijverheid in Nederland, exclusief de bouwnijverheid.

Overig

Afzetprijzen industrie bijna 29 procent hoger in mei

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei gemiddeld bijna 29 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Productie-Index Industrie

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Afzetprijzen industrie 29 procent hoger in april

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april gemiddeld 29 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Afvalcategorieën, chemisch afval, ijzerafval, glasafval, papierafval, Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans), afval

Cijfers

Omzet industrie in eerste kwartaal 24,5 procent hoger

In het eerste kwartaal van 2022 was de omzet van de industrie 24,5 procent hoger dan een jaar eerder, vooral door hogere prijzen.

Artikelen

Nafta

Lichte olie die voornamelijk in gebruik is als grondstof in de chemische industrie en in raffinaderijen.

Overig

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door stationaire bronnen Raffinaderijen, energiebedrijven, nijverheid, particuliere huishoudens

Cijfers

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)

Cijfers
Overig